De jongste dagen is er veel reclame voor vierwielers, kredieten en verzekeringen. Het Autosalon komt eraan! De place to be is de Heizel van 19 tot 27 januari.

De verzekering die het meest besproken wordt bij de aankoop van een nieuwe wagen is de omniumverzekering. Deze dekt uiteenlopende vormen van schade aan je wagen wanneer hiervoor niemand anders aansprakelijk is. Een omnium vergoedt enkel materiële schade, zoals de eigen schade aan het voertuig bij aanrijdingen, brand, diefstal, glasbreuk, noodweer en aanrijding door dieren. Een kleine of mini-omnium heeft dezelfde waarborgen behalve de eigen schade.

Volgens een raming van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft 35% van de personenwagens in België een omniumverzekering en 15% een mini-omnium. Wanneer de omniumverzekering moet tussenkomen bedraagt de schade aan het voertuig gemiddeld 1.700 euro.

Met een omniumverzekering beschermt de consument het kapitaal dat hij in een nieuwe wagen investeert. Bij een ernstige schade door eigen fout of zonder aansprakelijke kan het kostenplaatje immers hoog oplopen. Je bestaande verzekeraar kan een eerste aanspreekpunt zijn. Met of zonder aantrekkelijke promoties in het kader van het Autosalon beveelt de neutrale website ABCverzekering.be iedereen aan de waarborgen en de voorwaarden van een nieuwe verzekering goed te bekijken en te bespreken met de betrokken verzekeraar(s).

De Belg botst vooral op geparkeerde voertuigen

Gelukkig botsen we minder dan vroeger. Volgens de Assuralia-cijfers over de verplichte BA-autoverzekering (categorie toerisme en zaken) dook de schadefrequentie in 2017 onder de kaap van 6%. Dit wil zeggen: iets minder dan 6 op 100 in België verzekerde auto’s veroorzaken binnen het jaar een ongeval. Een paar jaar geleden was dit nog 7 op 100 auto’s.

De website ABCverzekering.be vergaarde ook statistieken over de meest voorkomende ongevallen. Dit betreft alle ongevallen met een snelle ‘directe regeling’ tussen de betrokken verzekeraars; alle ongevallen met twee of meer partijen, maar zonder betwisting.

Top 5 van de meest voorkomende auto-ongevallen

  1. Aanrijden van een geparkeerd of stilstaand voertuig (29%)
  2. Kop-staartbotsing, een voertuig wordt achteraan aangereden (25%)
  3. Het uitvoeren van een maneuver leidt tot een ongeval (19%)
  4. Het niet verlenen van voorrang (9%)
  5. Verandering van file of rijstrook (6%)

Vroeg of laat hebben de meeste bestuurders, hoe voorzichtig ze ook rijden, te maken met een aanrijding. Wat je dan te doen staat, lees je in de checklist Aanrijdingen. Aangifte doen kan sedert kort ook met de app Crashform.