AGORIA

DE ESSENTIE

> Het rapport, dat aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd overhandigd, maakt gewag van  37.982 cybercriminaliteitsincidenten voor het jaar 2021, wat neerkomt op 100 cyberaanvallen per dag, of een stijging met 37% ten opzichte van het jaar voordien ; 70% hiervan werd niet vervolgd. 

> Ook phishing-aanvallen zijn overigens met 19% toegenomen tegenover 2020, terwijl 42% van de kleine en middelgrote ondernemingen met een cyberaanval te maken kreeg.

> Kijken we tot slot naar de in 2021 getroffen sectoren, dan zijn de doelwitten vooral (federale en regionale) overheidsinstanties (24%) en financiële instellingen (21%) (met name banken en verzekeraars).

Agoria heeft in samenwerking met zijn partners, het ministerie van Defensie en het Centrum voor Cybersecurity België (CCB), op 16 november de eerste socio-economische studie over de cybersecuritysector in België voorgesteld.

De cybersecuritysector in België in enkele cijfers:
 

  • 441 bedrijven die actief zijn rond cybersecurity,
  • 6.406 voltijdsequivalenten (VTE’s) en 1.205 openstaande vacatures,
  • een omzet van 1,6 miljard euro,
  • een jaarlijkse groei van 21,2%.

Deze cijfers weerspiegelen het belang van deze sector voor ons land en tonen het potentieel van de cybersecuritymarkt aan. Verder getuigen ze ook van de uitdaging die de sector te wachten staat in het licht van nieuwe Europese normen en een omgeving die voortdurend evolueert.

Deze studie op initiatief van Agoria resulteert in vijf aanbevelingen:
 

  1. de capaciteit in België qua hoger onderwijs  inzake cybersecurity verhogen en cyberbeveiligingsloopbanen meer onder de aandacht brengen;
  2. nationale en regionale bewustmakingscampagnes houden, gericht op het managementniveau in de publieke en de private sector;
  3. sectorfederaties en overheden aanmoedigen om ambitieuze cybersecurityplannen in te voeren met concrete doelstellingen tegen 2025;
  4. alle regio’s en andere belanghebbenden uitnodigen om cyberstart-ups te ondersteunen;
  5. de exporthandel op dit vlak bevorderen en buitenlandse investeringen in Belgische cyberbeveiligingsvaardigheden en -diensten aantrekken.

De cybersecuritysector in België is een van onze troeven met het grootste groeipotentieel. Door er de nodige aandacht aan te schenken en er extra middelen aan toe te kennen, kan men bijdragen tot een betere bescherming van onze overheden, industrieën en burgers, en kan men duizenden banen scheppen met een gunstige invloed op onze export.

Naast een grotere inspanning op het vlak van collectieve bewustmaking van burgers, overheden en ondernemingen, dient men dus de al aanwezige resources in België beter in te zetten en de opleiding van nieuw talent te promoten om onze IT-activiteiten veiliger te maken en de blootstelling ervan aan cybercriminaliteit te beperken.

Enkel met de nodige knowhow om deze vorm van criminaliteit aan te pakken en met doordachte en doeltreffende preventiemaatregelen op het niveau van de verschillende organisaties zal men cybercriminaliteit het hoofd kunnen bieden.

Zoals een cybersecurity-expert onlangs nog zei: “De vraag is niet zozeer of men het slachtoffer van een cyberaanval zal worden, maar wanneer dat zal gebeuren”.

U kan de volledige studie downloaden op de website van Agoria.

Gepubliceerd op 29/11/2022

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.