Hilde

Op 13 juni heeft de Algemene Vergadering van Assuralia beslist het voorzitterschap van Hilde Vernaillen (P&V Groep) te verlengen met twee jaar. Ook vicevoorzitter Etienne Bouas-Laurent (AXA) blijft twee jaar langer op post. De dagelijkse leiding van Assuralia is sinds twee jaar in handen van CEO Hein Lannoy. ​ De beroepsvereniging nam onlangs een nieuw, ambitieus actieplan aan met als voornaamste pijlers vertrouwen, duurzaamheid en communicatie. ​

Hilde Vernaillen en Etienne Bouas-Laurent scharen zich achter dezelfde ambities voor de beroepsvereniging.

Hilde Vernaillen: “Het is een voorrecht te worden herkozen als voorzitter van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité van Assuralia. Samen met Etienne Bouas-Laurent en Hein Lannoy zullen we onze koers verder zetten. Assuralia zal ook in de toekomst zijn maatschappelijke rol blijven vervullen en in samenwerking met de verschillende overheden oplossingen uitwerken voor de uitdagingen die voor ons liggen.”

Etienne Bouas-Laurent vult aan: “Systemische risico’s belangen ons allemaal aan. Samenwerken met de overheden is essentieel nu de preventie van nieuwe risico’s en het beperken van bestaande risico’s dringender is dan ooit. Hilde Vernaillen, Hein Lannoy en ikzelf engageren ons hier ten volle toe.”

Hein Lannoy beklemtoont het belang van communicatie voor het imago van de sector.

Hein Lannoy: “Ik ben bijzonder tevreden dat we samen met Hilde Vernaillen, Etienne Bouas-Laurent en al onze leden, verder kunnen werken aan de uitrol van ons actieplan. Over de vooruitgang ervan en de nieuwe opportuniteiten of hangijzers die zich aandienen zullen we niet enkel intern rapporteren; meer dan ooit zullen we de waarden en de doelen van Assuralia uitdragen via proactieve externe communicatie”.

Het volledige overzicht van de bestuursfuncties binnen Assuralia, inclusief de samenstelling van de Raad van Bestuur, staat op www.assuralia.be.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.