social
Hein Lannoy in het gezelschap van Serge Demarrée, Vic Van Kerrebroeck, Valérie Vanwalleghem,Thibaut Montjardin en Isabelle Bastien

De opkomst van de digitalisering en van artificiële intelligentie fascineert, maar leidt tegelijkertijd ook tot ongerustheid over de gevolgen ervan voor de werkgelegenheid.

Op 20 mei organiseerden Assuralia en de vakbondsorganisaties hierover samen een studievoormiddag in de kantoren van CGSLB-ACLVB. Daarop kwamen ongeveer 120 deelnemers uit de ondernemingen af, zowel van werkgeverszijde (hr-medewerkers, opleidingsverantwoordelijken …) als vanuit de vakbondsafvaardigingen.

Bij deze gelegenheid kwamen de sociale partners tot een akkoord over de noodzaak om de werknemers zo goed mogelijk te ondersteunen in deze nieuwe arbeidsomgeving, en dit door:

  • opleidingen te ontwikkelen;
  • te voorzien in begeleiding bij het verandertraject;
  • ‘upskilling’ te organiseren: het versterken van de huidige competenties van de werknemers in de sector. ​

Hun gemeenschappelijke doelstelling: met aangepaste opleidingsprogramma’s anticiperen op de verandering en impact op het vlak van competenties als gevolg van het gebruik van artificiële intelligentie in de verzekeringssector, om zo de vaardigheden van de werknemers in de sector gelijke tred te laten houden met de nieuwe klantenbehoeften in een steeds meer geconnecteerde wereld.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.