psi

Assuralia, de Beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, kondigt met trots zijn aansluiting bij de Principles for Sustainable Insurance (PSI) van de Verenigde Naties aan en intensifieert zo zijn aanpak op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieuverantwoordelijkheid. Deze principes zijn een weerspiegeling van het grootste samenwerkingsinitiatief tussen de Verenigde Naties en de verzekeringssector. Met deze aansluiting zet Asuralia een volgende grote stap qua engagement voor de verwezenlijking van een duurzaam financieel systeem.

De kandidatuur van Assuralia, die werd aanvaard, kadert in de ambitie van de beroepsvereniging om zich actief in te spannen voor de transitie naar een duurzamere Belgische verzekeringssector. In het licht van de maatschappelijke en milieugerelateerde problemen waarmee onze samenleving wordt geconfonteerd, zal de integratie van de ESG-uitdagingen (dit zijn de uitdagingen op het vlak van milieu, maatschappij en bedrijfsvoering) alle activiteiten van de sector positief beïnvloeden.

In september 2021 nam Assuralia een actieplan rond duurzaamheid aan waarvan één luik de promotie en integratie van deze principes voor een duurzame verzekering behelst. De aansluiting bij de principes van de Verenigde Naties consolideert dus het al eerder aangegane engagement.

Deze principes werden uitgewerkt naar aanleiding van een partnerschap tussen UNEP (het Milieuprogramma van de Verenigde Naties) en de privésector om privéfinanciering te mobiliseren voor de transitie naar een duurzamere economie.

Assuralia ondernam op het gebied van duurzaamheid al een aantal acties en wil die inspanningen voortzetten. Enkele zaken die al werden verwezenlijkt:

  • de aanstelling van een Sustainability Manager bij Assuralia;
  • de progressieve organisatie van opleidingen over duurzaamheid voor verschillende functies bij de Belgische verzekeringsondernemingen;
  • de oprichting van een permanent werkorgaan bij Assuralia dat zich op duurzaamheid toelegt en dat is samengesteld uit de actieve Sustainability Managers bij de leden-verzekeringsondernemingen; dit orgaan dient als platform om informatie en ervaringen rond duurzaamheid uit te wisselen en moet Assuralia in staat stellen om de prioriteiten te bepalen inzake duurzaamheidsaangelegenheden waarvoor een sectorbrede steun vereist is. Deze werkzaamheden zullen de ontwikkeling van diverse initiatieven en de communicatie over duurzaamheid bevorderen.

Als partnerinstelling van de PSI, en als een beroepsvereniging die wat omzet betreft 98% van de Belgische markt vertegenwoordigt, gaat Assuralia door met zijn initiatieven om te ijveren voor de integratie van de ESG-criteria in het verzekeringsberoep.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.