Insurance Europe

Insurance Europe, de Europese federatie van (her)verzekeraars, herhaalde op 3 november, naar aanleiding van de 27ste Internationale Klimaatconferentie in Egypte, de bereidheid van de Europese (her)verzekeraars om hun belangrijke rol te blijven spelen in de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering ter ondersteuning van de doelstellingen van het VN-akkoord van Parijs en de Europese Green Deal.

Klimaatverandering, zo zegt het bericht, is al tientallen jaren een belangrijke prioriteit voor de (her)verzekeringssector. De sector speelt een veelzijdige rol bij zowel het beperken van de klimaatverandering als het helpen van burgers en samenlevingen om met de gevolgen ervan om te gaan. Dit omvat het bieden van financiële bescherming tegen natuurrampen en het delen van expertise op het gebied van risicobeheer met overheden en klanten om risico's te helpen verminderen en voorkomen. Als Europa's grootste institutionele beleggers, met een beheerd vermogen van meer dan 10 biljoen euro, spelen verzekeraars een sleutelrol bij de financiering van de overgang naar duurzaamheid.

Insurance Europe schrijft nog dat het nu duidelijker dan ooit is dat de bestrijding van klimaatverandering en het opbouwen van veerkracht dringende en gezamenlijke inspanningen vereisen. Het laatste rapport van de VN over klimaatverandering van oktober 2022 benadrukt nog eens dat er meer ambitie nodig is, aangezien de huidige inspanningen zouden leiden tot een opwarming van 2,5 graden Celsius tegen 2100, wat ver verwijderd is van de doelstellingen van het akkoord van Parijs.

De verzekeringssector is vastbesloten zijn rol te spelen, maar kan alleen echt een verschil maken als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Daartoe behoren met name een regelgevingslandschap dat de bijdrage van de sector aan de groene transitie vergemakkelijkt, en een sterke focus, met name van de overheid, op preventie en aanpassing. De sector staat klaar om samen met alle betrokken partijen na te gaan hoe op de meest efficiënte wijze aan deze voorwaarden kan worden voldaan.

Gepubliceerd op 08/11/2022

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.