data

Data en de bijbehorende Europese regelgeving blijven een bijzonder actueel thema. Onlangs berichtten de media nog over een nieuwe Europese verordening die op 6 juli in werking treedt en zwarte dozen en snelheidsbegrenzers in nieuwe auto’s verplicht maakt. Vandaag zijn de ogen alweer gericht op de Data ActInsurance Europe, de Europese verzekerings- en herverzekeringsfederatie, publiceerde op 17 mei haar reactie op de raadpleging door de Europese Commissie over haar voorstel voor de Data Act of Dataverordening.

Insurance Europe verwelkomt het voorstel, dat gemeenschappelijke regels vaststelt voor het gebruik van door verbonden apparaten gegenereerde data, bijvoorbeeld voor de toegang tot en het delen van deze gegevens. De sector is ook verheugd over het geconsolideerde recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat onder meer een verbetering beoogt van de technische standaarden voor de toegang tot en de overdraagbaarheid van door particulieren gegenereerde gegevens.

Er moet echter robuuste sectorspecifieke wetgeving komen over de toegang tot data uit voertuigen om voor het vertrouwen en de stimulans te zorgen waar onafhankelijke dienstverleners nood aan hebben voor investeringen in nieuwe datagedreven diensten.

In principe zouden bedrijfsgeheimen en gevoelige bedrijfsgegevens uitgesloten moeten zijn van verplichtingen om data te delen. Alleen al het risico om deze data te moeten vrijgeven, zou innovatie kunnen afremmen, met negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de Europese data-economie. De Dataverordening zou op zijn minst duidelijker moeten zijn over de aard van de specifieke maatregelen die nodig zijn om de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen te vrijwaren.<

Bovendien zou de Dataverordening de creatie van een gelijk speelveld tussen alle actoren in de data-economie moeten beogen. Het is echter onduidelijk waarom eenzijdig opgelegde oneerlijk geachte contractvoorwaarden enkel nietig zullen zijn wanneer de bestemmeling een kmo is.

Het voorstel omvat ook een verplichting om data voor overheidsinstanties toegankelijk te maken in openbare noodsituaties of situaties waarin er voor overheidsinstanties een uitzonderlijke noodzaak bestaat om bepaalde data te gebruiken. De redenen voor overheidstoegang zouden echter strikter gedefinieerd moeten worden in de tekst.

De relatie van de Dataverordening met andere wettelijke regelingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, moet verder worden uitgeklaard.

Tot slot is de sector tevreden met de bepalingen in de Dataverordening over ‘cloud switchability’ (het kunnen overstappen naar een andere aanbieder van clouddiensten), die mee zullen zorgen voor een meer concurrentiële markt voor cloudcomputingdiensten. Verzekeraars hebben namelijk moeilijkheden gemeld door de concentratie van aanbieders van clouddiensten, die een gebrekkige concurrentie op de markt en een onevenwicht qua onderhandelingspositie van de partijen in de hand werkt.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.