gouffre

Overheden, verzekeraars en het publiek moeten samenwerken om lacunes in de bescherming op te vullen

Tijdens de 12e jaarlijkse conferentie van Insurance Europe stonden de volgende thema’s centraal in de debatten: de ‘protection gap’ bij de pensioenen, natuurrampen en het cyberrisico. Er werden aanzienlijke kloven vastgesteld wat de bescherming van onze ondernemingen en economieën betreft. Het gebrek aan voorzieningen voor de pensioenen, de vergrijzende bevolkingen, de klimaatverandering en het stijgende aantal klimaatrampen, maar ook de cyberaanvallen die aantonen hoe kwetsbaar en blootgesteld onze samenlevingen zijn tegenover cybercriminelen ... Stuk voor stuk zijn het uitdagingen voor zowel de verzekeringssector als voor overheden en burgers.

De conclusie is duidelijk: onze samenlevingen moeten hoogdringend veerkrachtiger worden tegenover deze verschillende soorten van risico’s en verzekeraars spelen een sleutelrol in elk van deze drie verschillende domeinen, samen met de overheden en de burgers. De politiek moet actie ondernemen om de verzekeraars in staat te stellen hun activiteiten uit te breiden, maar daarnaast moet het publiek ook worden geïnformeerd over het belang om zich voor te bereiden op het pensioen en zich te verzekeren tegen natuurrampen en cyberrisico’s. Daartoe moeten ook op alle niveaus goede praktijken worden ingevoerd, om zo de impact van bepaalde risico’s te beperken.

Uit de debatten blijkt dat het gebrek aan gegevens voor de modellering en de financiële tarifering een van de grootste struikelblokken blijft voor de marktontwikkeling en voor de bescherming die verzekeraars kunnen bieden tegen deze verschillende types van risico’s. Met een duidelijk en passend wetgevend kader zouden de verzekeraars de reikwijdte van hun dekkingen voor dergelijke risico’s kunnen uitbreiden, evenals hun capaciteit om in de economie te investeren.

Er zal onmiskenbaar een transversale samenwerking tussen de verschillende betrokken spelers nodig zijn om deze ‘gaps’ of kloven te dichten!

De conferentie gemist? Het event is hier te bekijken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.