chiffres

Statbel, het Belgisch Bureau voor de Statistiek, bracht op 20 oktober - niet toevallig samen met de Europese Dag van de Statistiek - zijn kerncijfers 2022 uit.

De Belgische statistiekbijbel geeft in de vorm van grafieken, kaarten en tabellen, een duidelijk overzicht van de statistieken van Statbel en van wat er gebeurt in België, in de gewesten en in de gemeenten.

Wij pikken er voor jullie een aantal interessante statistieken uit. 

Zo groeide in 2021 de Belgische bevolking met 62.770 inwoners, tot 11.584.008 Belgen. Dat is een stijging met 0,54 %. Een groeipercentage dat dubbel zo hoog ligt als een jaar eerder, toen de COVID-19-crisis voor een vertraging van de groei zorgde. 51 % zijn vrouwen, 49 % mannen. In de Europese Unie tellen op 1/1/2022 alleen Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië en Nederland meer inwoners.

Hoewel vrouwen nog altijd een hogere levensverwachting bij geboorte hebben dan mannen, is die kloof sinds de jaren 90 kleiner geworden. Van 6,7 jaar in 1996 naar 4,8 jaar in 2021.

In 2021 is er een duidelijk herstel van de werkgelegenheid. Het aantal werkenden nam tussen 2020 en 2021 toe met 51.000 personen. Tegelijkertijd nam het aantal werklozen toe met 42.000. Een opvallende vaststelling blijft dat van alle loontrekkende vrouwen 42,1 % deeltijds werkt, tegenover slechts 11,6 % van de mannen. De loonkloof bedraagt 5,3 %. Op dat vlak is Luxemburg de primus inter pares met een kloof die slechts 0,7 % bedraagt. 622.104 Belgen (9% van alle werkenden of personen die ooit gewerkt hebben) gaven aan een gezondheidsprobleem te hebben door hun werk. Laag- en middengeschoolden rapporteren vaker bot-, gewrichts- of spierklachten. Bij hooggeschoolden gaat het vaker om stress, depressie en angstgevoelens.

De Belgische huishoudens besteedden in 2020 gemiddeld 35.209 euro. Iets meer dan een derde (38,5 %) van het budget gaat naar de woning. Op het vlak van mobiliteit nam, na de uitzonderlijke dip in 2020, het aantal personenwagens in ons land in 2021 opnieuw toe, met 0,7%. In 2021 telt België één wagen per 1,94 inwoners. Sinds 1991 is de autodichtheid met 29 % gestegen. Keerzijde van de medaille is dat ook het aantal verkeersongevallen weer steeg, al bleef dit cijfer wel aanzienlijk lager dan in 2019.

Veel meer cijfers, weetjes en details ontdek je in het 95 bladzijden tellend document op de website van Statbel.

Gepubliceerd op 21/10/2022

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.