Eind 2021 stelden de verzekeringsondernemingen en de herverzekeringsondernemingen 21.680 personen tewerk met een overeenkomst van onbepaalde duur. Als men alle verzekeringsprofessionals meetelt, dus inclusief de tussenpersonen, de makelaarskantoren en de verzekeringsagentschappen, dan biedt de Belgische verzekeringsmarkt werk aan meer dan 42.000 personen.

Het voorbije decennium is het aantal werknemers in de verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen afgenomen. In 2021 tellen we zo’n 2.180 werknemers minder dan in 2012. Het aantal vertrekkers (1.753 in 2021) lag tijdens de voorbije tien jaren dan ook telkens hoger dan het aantal aanwervingen (1.573 in 2021). De daling van de tewerkstelling vloeit deels voort uit de toegenomen digitalisering en de automatiseringen, vooral bij de operationele functies.

Toch zetten de verzekeraars, samen met de vakbondsorganisaties, verder in op opleiding en tewerkstelling, met het oog op de verdere invoering van de nieuwe technologieën. Er is een akkoord om 1.700 talenten aan te werven in 2022 en om opleidingsprogramma’s aan te passen.

De voornaamste kenmerken van de werkgelegenheid in de verzekeringssector zijn:

 • Meer dan de helft (54,4 %) van de werknemers zijn vrouwen. We zien de vervrouwelijking vooral toenemen bij de kaderfuncties, de commerciële functies en de directiefuncties. Sinds 2017 worden jaarlijks ook meer vrouwen dan mannen gerekruteerd.
  ​​​​​​​
 • Iets minder dan één op 5 werknemers (19,8 %) werkt deeltijds. De meeste parttimers (68,4 %) geven dan de voorkeur aan een viervijfderegeling, terwijl halftijds werken minder voorkomt (slechts 13,8 %).
   
 • ​​​​​​​​​​​​​​Vergeleken met de volledige privésector blijkt het personeelseffectief van de verzekeringsondernemingen steeds ouder te worden. In 2021 is de gemiddelde leeftijd van een werknemer in een verzekeringsonderneming toegenomen tot 45 jaar en 6 maanden, terwijl zijn of haar anciënniteit gemiddeld 15 jaar en 6 maanden bedraagt.
   
 • In de verzekeringssector, zoals in de actieve bevolking, wordt het aandeel van de werknemers die een universitaire of hogeschoolopleiding hebben genoten, steeds groter. In 2021 waren bijna vier op de vijf werknemers in het bezit van een bachelor- of masterdiploma, terwijl dat in 2010 nog maar voor 62,7 % het geval was.
  ​​​​​​​
 • De verzekeringssector werft zowel jongeren als oudere werknemers aan (van de nieuw aangeworvenen is 37,1 % jonger dan 30 en 11,5 % ouder dan 50).

Dit rapport is een waardevol statistisch instrument en maakt het mogelijk om de ontwikkelingen van de werkgelegenheid en die van de personeelsstromen in de verzekeringssector van nabij te volgen. Lees het rapport hier en ontdek zelf de meest recente cijfers.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.