NBB

Op 21 juni heeft de Nationale Bank van België een colloquium georganiseerd om haar tiende verjaardag als prudentiële toezichthouder te vieren. Op het high-level event kwamen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de bank- en de verzekeringssector, de FSMA en uiteraard de Bank zelf aan het woord.

De NBB startte de festiviteiten met een aantal video’s waarin medewerkers de belangrijkste evoluties van het toezicht over het voorbij decennium toelichtten. Jean Hilgers lichtte het ontstaan toe van de Twin Peaks structuur voor het toezicht op de financiële instellingen in ons land en de European Supervisory Authorities op Europees niveau. Hij verwees naar de oprichting van de banking union met het single supervisory mechanism, het single resolution fund en het European deposit insurance scheme voor banken. Hij verduidelijkte onder meer het ontstaan van het macroprudentieel toezicht en de verdere ontwikkeling van de antiwasregelgeving.

Europees Commissaris Mairead Mc Guinness gaf een uitvoerig overzicht van de actuele ontwikkelingen in financiële regelgeving. Ze verwees naar de nieuwe prudentiële vereisten voor banken en verzekeringsondernemingen en ging uitgebreid in op de regelgevende initiatieven op het vlak van duurzaamheid en digitalisering.

Johan Thijs blikte vooruit op de uitdagingen waar de bankensector voor staat en hield een pleidooi voor de creatie van een digitale munt in de schoot van de centrale bank. Hilde Vernaillen wees op de kenmerken van de verzekeringssector die een lokaal toezicht dicht bij de ondernemingen noodzakelijk maakt. Ze blikte hoopvol vooruit naar de opportuniteiten die nieuwe technologieën bieden om de verwachtingen van klanten in te lossen en de uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. Ze wees op het toenemende belang van preventie naast protectie, en op de urgente noodzaak om tot een politiek gedragen oplossing te komen rond de verzekering van ramprisico’s. Elizabeth McCaul wierp een blik op de uitdagingen in het prudentieel toezicht op de banken vanuit het perspectief van de ECB. De speeches werden gevolgd door een geanimeerd paneldebat waarin onze voorzitster in dialoog ging met Johan Thijs, Jean-Paul Servais, Tom De Temmerman en Mathias Dewatripont. Thema’s die aan de orde kwamen, omvatten de toenemende sociaal georiënteerde verplichtingen die financiële instellingen krijgen opgelegd, het toezicht van bankverzekeringsgroepen en de structuur van het toezicht. Een boeiende namiddag met interessante inzichten uit diverse hoeken. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.