Ce.R.A.I.C

 

Op uitnodiging van Ce.R.A.I.C, een vzw die zich toelegt op het onthaal en de integratie van personen van buitenlandse herkomst, trokken Barbara Van Speybroeck en Nevert Degirmenci op vrijdag 6 mei naar Manage voor een voormiddag gewijd aan de verplichte en de facultatieve verzekeringen. Ze gaven er een presentatie voor een gezelschap van twintig opleiders die de opdracht kregen het thema verzekeringen een plaats te geven in het integratietraject.

De opleidingen ‘burgerschap’ in het kader van het integratietraject in Wallonië omvatten naast lessen Frans ook een reeks onderwerpen die een betere kennis van het gastland beogen, waaronder de verzekeringen – een thema dat tot voor kort ontbrak in het programma van de vzw Ce.R.A.I.C, waarvan het actiegebied reikt van de region du Centre tot een deel van Picardisch Wallonië. Die leemte werd nu weggewerkt door de vrouwelijke tandem van de communicatiedienst van Assuralia die ter plaatse een presentatie ging geven over de waaier aan verplichte en facultatieve verzekeringen.

Zowel nieuwkomers als al wat langer gevestigde personen in ons zuidelijke landsgedeelte zullen voortaan wel varen bij de kennis die de aanwezige opleiders konden opdoen. Die laatste kregen ook de bijbehorende documentatie overhandigd die voor deze gelegenheid was opgemaakt.

Behalve over het thema verzekeringen waren er ook heel wat vragen over het onthaal van Oekraïense vluchtelingen en de gevolgen hiervan voor de verschillende dekkingen.

Met zijn deelname aan dit initiatief vervult Assuralia een maatschappelijke rol van informatieverstrekking aan het brede publiek en draagt de beroepsvereniging bij tot de financiële educatie van onze medeburgers. Door nadere uitleg te geven over de verzekeringen voor particulieren – van de verzekering BA motorrijtuigen tot de levensverzekeringen, zonder de ziektekostenverzekeringen en de brandverzekering te vergeten – heeft de federatie haar steentje bijgedragen om meer duidelijkheid te verschaffen over onmisbare verzekeringsproducten in al hun facetten en daarbij ook te beklemtonen hoe relevant deze zijn in het dagelijkse leven, en dit in verschillende levensdomeinen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.