solvency

De herziening van de Solvency II-richtlijn gaf op de recente Eurofi-conferentie in Praag aanleiding tot een debat tussen europarlementsleden, toezichthouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Iedereen is het erover eens dat de bestaande regels hun nut bewezen hebben, internationaal zelfs navolging gekregen hebben, maar aan opfrissing (of uitbreiding) toe zijn, zonder het vertrouwen in het stelsel overboord te gooien.

Wat de opfrissing betreft: aan politieke zijde valt te horen dat de soms te conservatieve regels versoepeld kunnen worden, evenwel zonder dat exclusief over te laten aan keuzes van toezichthouders. In het Parlement geldt ook de opvatting dat de kenmerken van verzekeraars met een minder hoog risicoprofiel een aangepaste regeling verdienen, ook al neigen toezichthouders soms tot het gemak van een “one size fits all”-aanpak. Wel maakt de politiek zich zorgen bij de vaststelling dat verzekeringen weinig bescherming tegen COVID hebben geboden. Ook de uitdagingen die de klimaatverandering meebrengt voor verzekeraars, zijn enorm. Een gouden tip vanuit de politieke wereld voor de verzekeraars is dan ook bestuurders met de nodige expertise op dat vlak aan te trekken. Tenslotte heeft de politiek ook begrip voor de vraag naar een vlotter grensoverschrijdend aanbod, met een grotere rol voor EIOPA in deze context.

De sector van zijn kant vraagt dat dat de volatiliteit van de solvabiliteitsratio getemperd wordt en dat de kapitaalvereisten per saldo zeker niet zwaarder worden. De komst van de IFRS 17-boekhoudnormen dreigen volatiliteit teweeg te brengen en de verzekeraars van beleggingen in aandelen te verdrijven. En wat het grensoverschrijdend aanbod betreft: de vertegenwoordiger van MetLife verdedigt zijn bedrijfsmodel, dat onder meer steunt op betrokkenheid in de nationale beroepsverenigingen (via zowel managers uit het land van de hoofdzetel als van het bijkantoor), met een rol als coach voor EIOPA om mogelijke verschillen in nationaal toezicht aan te pakken.

Wat de uitbreiding betreft: aan de zijde van toezichthouders rijst de vraag om werk te maken van een richtlijn over herstel en vereffening van verzekeringsondernemingen, de zorg om de consumentenbescherming niet op te geven voor onverantwoord verlagen van kapitaalvereisten, en nu wij toch aan een herziening toe zijn, ook de communicatie van individuele resultaten van stresstests te regelen en – alweer - uit te kijken naar meer diversiteit in bestuursorganen.

Gepubliceerd op 21/09/2022

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.