bio

Op 23 september hielden de Europese toezichthouders (EIOPA, EBA, ESMA) in Frankfurt een gezamenlijke ‘dag van de consumentenbescherming’. De verschillende punten die er op de agenda stonden, hielden op de een of de andere manier verband met duurzame financiering, open finance en/of inclusive finance. Het doel van deze conferentie was de bestaande mogelijkheden en opportuniteiten te bespreken om consumenten een nieuwe weg te helpen inslaan in het huidige financiële landschap. Consumenten worden vandaag namelijk geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals de digitalisering en duurzaamheid: blijvende kwesties waardoor mensen anders met financiële diensten omspringen. Een andere niet te onderschatten uitdaging van formaat is de stijgende levensduurte, die de keuzes van consumenten in hun dagelijkse leven rechtstreeks beïnvloedt.

Verschillende actoren tekenden present: afgevaardigden van het maatschappelijk middenveld, Europese regelgevende instanties, vertegenwoordigers van de financiële sector en van de nationale controleautoriteiten ... allemaal waren ze het erover eens dat er nood is aan heldere definities van opkomende begrippen als greenwashing, maar ook dat de consument de info die hij nodig heeft in een eenvoudige vorm en gecentraliseerd moet kunnen terugvinden, waarbij leesbaarheid en een goed begrip van al deze nieuwe informatie vooropstaan. De digitalisering lijkt hierbij een nuttig hulpmiddel, al moeten de nationale toezichthouders hun rol opnemen en een geharmoniseerd toezicht tussen de verschillende lidstaten bevorderen, zodat de financiële actoren een optimaal antwoord kunnen bieden op deze nieuwe uitdagingen.

De uitdagingen zijn groot, maar de vastberadenheid van de sector is dat evenzeer. Wordt dus vervolgd ...

Dit event is hier te (her)bekijken.

Gepubliceerd op 11/10/2022

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.