GDPR

Europrivacy is het eerste certificeringsmechanisme dat conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG of GDPR) aantoont. Voor het waarborgen van de naleving van deze innoverende EU-regels op het gebied van de privacybescherming betekent dit een stap voorwaarts.

Het Europees Comité voor gegevensbescherming, een onafhankelijk orgaan dat alle nationale gegevensbeschermingsautoriteiten uit de EU verenigt, heeft het allereerste Europese gegevensbeschermingslabel goedgekeurd. Dit certificeringsmechanisme strekt zich uit tot een brede waaier aan gegevensverwerkingsverrichtingen in tal van sectoren. Het gaat hierbij zowel om verrichtingen door verwerkingsverantwoordelijken, namelijk ondernemingen en diensten die beslissen ‘waarom’ en ‘hoe’ persoonsgegevens worden verwerkt, als door verwerkers, namelijk derden of bedienden die persoonsgegevens verwerken namens de verwerkingsverantwoordelijke. De Europrivacy-certificering kan voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers een hulpmiddel zijn om de rechtsgeldigheid van hun verwerkingsactiviteiten te certificeren in alle Europese lidstaten.

Meer details hierover zijn te lezen op de website van de Europese Commissie.

Gepubliceerd op 10/11/2022

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.