droogteschade

Het Grondwettelijk Hof heeft de vraag van Assuralia verworpen om een wets­wijziging te schorsen die de sector verplichtte droogteschade aan woningen via de brandverzekering te dekken. Het Hof moet zich later nog uitspreken over de eventuele vernietiging van die wet.

De droogte zorgt in een aantal regio’s voor een fenomeen waarbij de bodem zodanig inkrimpt dat er stabiliteitsproblemen ontstaan aan de funderingen van sommige woningen. De schade doet zich meer bepaald voor in de vorm van scheuren in gevels en muren. Deze schade was in principe niet gedekt onder de natuurrampendekking binnen de brandverzekering. De schade gaf wel aanleiding tot een aantal discussies voor de bevoegde rechtbanken met een wisselend succes voor de verzekerden.

De wetgever wenste het probleem op te lossen via het stemmen van een interpretatieve wet. Maar Assuralia vroeg aan het Grondwettelijk Hof dat die wetswijziging wordt vernietigd. De interpretatieve wet schept immers meer onduidelijkheid. Hein Lannoy, ceo van Assuralia, lichtte dit al uitvoerig toe in zijn edito van Assurinfo van 24 februari 2022.

Het Grondwettelijk Hof besloot nu de interpretatieve wet niet te schorsen. Volgens het Hof hebben de verzekeraars geen concrete gegevens verschaft waaruit blijkt dat de onmiddellijke toepassing van de aangepaste regelgeving hun voortbestaan in het gedrang zou brengen. Ten gronde heeft het Hof nog geen uitspraak gedaan over de vraag tot vernietiging van de wet. Wanneer het Hof zich hierover zal uitspreken, is niet gekend.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.