reass

Nog voor het orkaanseizoen de kaarten door elkaar schudt, besteedt de Financial Times van 8 augustus over ruim een halve pagina aandacht aan de stand van zaken op de herverzekeringsmarkt en aan de gevolgen voor de voorwaarden die zullen gelden voor komend kalenderjaar.

De titel geeft al aan dat het klimaat, oorlogsrisico’s en inflatie leiden tot slechte resultaten voor de herverzekeraars. Wat het klimaat betreft is het zelfs zo dat een deel van de herverzekeringscapaciteit helemaal geen klimaatgerelateerde risico’s meer in huis wil hebben. Wat het in beginsel niet te verzekeren oorlogsrisico betreft, verwijst de krant naar de gevolgen van de Russische inval in Oekraïne voor het luchtvaartsegment. Wat de inflatie betreft, volstaat het te verwijzen naar het andere artikel op dezelfde pagina, dat verliezen meldt bij de holding Berkshire Hathaway van de legendarische belegger Warren Buffett: zijn verzekeringsbedrijf Geico kreunt onder de opgelopen kost van wisselstukken voor auto’s.

Onder het kapitaal dat verzekeringsrisico’s schuwt, stipt de krant ook aan dat de “insurance linked securities”, een alternatief voor de herverzekering dat bijval genoot omdat dergelijke investering niet gecorreleerd is met het wel en wee van de beurs of de obligatiemarkten, nu minder aantrekkelijk lijken.

Gevolg daarvan is dat cedenten voor de keuze staan om zélf meer risico te dragen of om de hogere prijs die herverzekeraars vragen aan hun verzekerden door te rekenen, zoals de chief economist van een belangrijke herverzekeraar waarschijnlijk vindt.

Nog één opmerking: het artikel rept met geen word over cyberverzekeringen. Zouden courante verzekeringen op zich al niet moeilijk genoeg geworden zijn?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.