COM

In een reactie op de raadpleging van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) over een toezichtverklaring over uitsluitingen in verzekeringsproducten voor risico's die voortvloeien uit systeemgebeurtenissen, heeft Insurance Europe aanbevelingen gedaan om de reikwijdte en doelstellingen van de toezichtverklaring te verduidelijken.

Uitsluitingen van verzekeringen en productbeoordelingen zijn niet per se slecht, aangezien er grenzen zijn aan wat verzekerd kan worden, zoals Eiopa zelf erkent. En als een risico onverzekerbaar wordt, moeten verzekeraars hun dekking en uitsluitingen herzien om ervoor te zorgen dat ze dekking kunnen blijven bieden voor verzekerbare risico's en kunnen blijven betalen voor verzekerbare claims.

In zijn reactie op de consultatie benadrukt Insurance Europe dat duidelijke communicatie de sleutel is tot het opbouwen van sterke en duurzame relaties met klanten. De Europese verzekeringsfederatie onderlijnt dat de Europese richtlijn over verzekeringsdistributie een solide basis biedt om in te spelen op de behoeften van consumenten en tegelijk van verzekeringsdistributeurs vereist dat zij loyaal, billijk en professioneel handelen in het belang van de hun klanten.

De Europese verzekeraars hebben trouwens een reeks eigen initiatieven genomen om de consumentenbescherming te verbeteren en ervoor te zorgen dat zij adequaat worden geïnformeerd en eerlijk worden behandeld. Ze streven er voortdurend naar hun diensten te verbeteren om concurrentieel te blijven in een snel veranderende wereld. Ze ontwikkelen innovatieve producten en diensten en streven naar een optimaal duidelijke en transparante informatie.

De uitgebreide reactie kan u lezen op de website van Insurance Europe. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.