Op dinsdag 17 mei stelde Capgemini zijn World Property and Casualty Insurance Report 2022 voor. Het consultancybedrijf ondervroeg in 29 markten verzekeraars en klanten waarvan 12 verzekeraars in België. Conclusie: de klimaatverandering is de belangrijkste bezorgdheid van Belgische verzekeringsmaatschappijen.

Op dinsdag 17 mei stelde Capgemini zijn World Property and Casualty Insurance Report 2022 voor. Het consultancybedrijf ondervroeg in 29 markten verzekeraars en klanten waarvan 12 verzekeraars in België. Conclusie: de klimaatverandering is de belangrijkste bezorgdheid van Belgische verzekeringsmaatschappijen.

Door de klimaatverandering wordt de kans op natuurrampen groter, met als mogelijk direct gevolg meer schade aan gebouwen. Capgemini vermeldde als belangrijkste voorbeeld de overstromingen van de voorbije zomer in de Vesdervallei en wees erop dat alle verzekeringsmaatschappijen samen tot nu toe 75.000 schadedossiers behandeld hebben, en voor een bedrag van ruim 2,5 miljard euro uitbetaald hebben.

Jan Verlinden, specialist verzekeringen bij Capgemini, verwees bij de voorstelling van het rapport uitvoerig naar het sectorevent van Assuralia een week eerder (lees hier het verslag van het event) en het boeiende panelgesprek tussen Hilde VernaillenEtienne Bouas-Laurent en Hein Lannoy.

Hij benadrukte hoe de verzekeraars hun claims teams versterkten na de ramp. Om de enorme werkdruk op te kunnen opvangen en de slachtoffers zo snel als mogelijk bij te staan, trokken veel bedrijven extra werknemers aan of zochten ze hulp bij mensen die op vakantie of al gepensioneerd waren.

Het is duidelijk dat in de toekomst natuurrampen zich niet alleen vaker zullen voordoen maar dat de ernst ervan ook groter en groter zal zijn. Om natuurrampen in de toekomst verzekerbaar te houden gaf Verlinden aan dat Assuralia vandaag gesprekken voert met de verschillende regeringen in België om tot een privaat-publieke samenwerking te komen. Verzekeraars zullen in de toekomst immers niet langer alles alleen kunnen dragen, ook niet na herverzekering. Opmerkelijke insteek tijdens presentatie was dat bij gebrek aan dergelijke samenwerking bepaalde regio’s of objecten op termijn allicht niet langer verzekerbaar zullen zijn.

Voorts is er volgens de verzekeringsexpert nood aan duidelijkere polissen. “De eindklant weet niet altijd waar hij recht op heeft: dat moet beter. Ook hiervoor is verdere samenwerking met de overheden nodig.” Het project Klare Taal dat vanuit Assuralia opgestart is, kon daarbij op applaus rekenen.

Tot slot keek Verlinden naar de toekomst en met name de tools waarvan verzekeraars gebruik kunnen maken om schade te kunnen voorspellen en/of vast te stellen. Opvallende vaststelling is dat tot hiertoe Belgische verzekeraars alleen foto’s gebruiken van schade die mensen of experts hen doorsturen. In andere landen is het gebruik van satellietbeelden al meer ingeburgerd.

U kan het volledige rapport raadplegen op de website van Capgemini.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.