secheresse

De televisie-uitzending ‘Cash Investigation’ op France 2 lokte op 15 september maar liefst  2.160.000 kijkers (een groot succes) voor een kijkmarathon van ongeveer twee uur – zonder reclameonderbrekingen – met als thema ‘Droogte, overstromingen, wie betaalt de factuur?’. Het hoeft geen betoog dat de Franse Catnat-regeling centraal stond in de debatten over het lot van de slachtoffers van deze rampen, tegen de bredere achtergrond van de klimaatverandering en haar gevolgen. De verzekeraars werden op beide fronten onder vuur genomen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland heeft Frankrijk al sinds jaar en dag een ‘Catnat’-regeling voor de dekking van natuurrampen, die in de loop der jaren is geëvolueerd. Maar daar valt wel een en ander op aan te merken, zowel wat de heffingen betreft die voor de financiële middelen zorgen als op het vlak van de criteria voor de erkenning van rampen. Dit stelsel verschilt op tal van punten van de aanpak in België. Om te beginnen door de noodzakelijke erkenning van de ramptoestand, hetgeen vanuit het oogpunt van de getroffenen kostbare tijd in beslag neemt. Toch zullen de Belgische verzekeraars en verzekerden de fenomenen die aan bod komen zeker herkennen, te beginnen met het effect van droogte op kleigronden – een probleem dat in Frankrijk tien miljoen woningen zou kunnen treffen.

Voor de makers van het programma, dat de reputatie heeft scherp uit de hoek te komen, was het geen sinecure om de instanties die zij als doelwit hadden gekozen tot medewerking te bewegen. Maar niet getreurd: experten werden gefilmd met verborgen camera’s, de voorzitter van France Assureurs (de Franse evenknie van Assuralia) werd achtervolgd tot zij een interview gaf, en het tv-team kocht AXA-aandelen om op de algemene vergadering Denis Duverne en Thomas Buberl het vuur aan de schenen te leggen over hun beleggingen in fossiele-energiegiganten (al sluiten ook die zich aan bij de transitie naar klimaatneutraliteit). Wat we moeten onthouden? Dat de kwestie van de verzekerbaarheid en het bijbehorende prijkaartje grote uitdagingen vormen, en dat elke vertegenwoordiger van de sector er belang bij heeft deze uitzending te bekijken om voorbereid te zijn op gelijkaardige controverses.    

“U kan de volledige uitzending van France 2 hier bekijken“

Gepubliceerd op 20/09/2022

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.