Ombudsman

Op 14 juni publiceerde de Ombudsman van de Verzekeringen zijn jaarverslag 2021. Naar jaarlijkse gewoonte vermeldt het jaarverslag de algemene tendensen van de ontvangen aanvragen. De Ombudsman formuleert ook aanbevelingen om de dienstverlening en het imago van de verzekeringssector te verbeteren en om de consumentenbescherming te optimaliseren.

U vindt hier de samenvatting van het jaarverslag in 10 punten.

In een reactie op het jaarverslag van de Ombudsman 2021 vindt Assuralia de aanbeveling van de Ombudsman om het beroep van expert in de brandverzekering beter te omkaderen een zeer terechte suggestie. Ook uit een recente enquête van Assuralia bij de klachtendiensten van de verzekeraars blijkt in de brandverzekering dat heel wat klachten te maken hebben met de tussenkomst van een externe partner (expert, hersteller enz).

Assuralia wil werk maken van een verdere professionalisering van de experts. Het opstellen van gedragsregels of kwaliteitsnormen en het aanmoedigen van heldere communicatie voor, tijdens en na expertises behoren tot de mogelijkheden.

Wat betreft de overstromingen ontvingen ook de interne klachtendiensten van de verzekeraars relatief weinig klachten in verhouding tot de meer dan 75.000 schadegevallen (262 klachten, eind december 2021). 

Het volledige jaarverslag kan u hier lezen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.