fraude

Fraude kost de verzekeringssector jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Naar schatting 5 tot 10% van de uitgekeerde schadevergoedingen in het kader van schaderegelingen ‘niet-leven’ zou onterecht zijn, en van deze fraudegevallen komt slechts een zeer beperkt aandeel aan het licht. Fraudeurs worden bovendien steeds vindingrijker.

De verzekeringssector zet tal van instrumenten op om de bestrijding van georganiseerde fraude op te drijven. Een voorbeeld hiervan is de recente realisatie van de schadedatabank.

Fraudebestrijding, erkend als prioritair, is een zaak van iedereen, en bij uitstek een bekommernis van de schadebeheerders. Zij spelen namelijk een cruciale rol bij de opsporing van verdachte dossiers en hun samenwerking met de inspecteurs is essentieel.

Deze opleiding richt zich hoofzakelijk tot de ervaren BOAR-dossierbeheerders, maar is ook zeer nuttig voor alle medewerkers van verzekeringsondernemingen die een rol spelen bij fraudebestrijding en meer bepaald fraudeopsporing. Ze kunnen een qua fraude verdacht schadegeval herkennen en kennen het verloop van dergelijke schadegevallen, van de analyse van de schadeaangifte tot de afsluiting van het dossier.

In deze uitgesproken praktijkgerichte opleiding is een actieve deelname essentieel: veel tijd wordt besteed aan het uitwisselen van ervaringen en het oplossen van praktijkgevallen.

De opleiders, van wie de profielen complementair zijn, Fraude adviseur en verzekeringsinspecteur, zullen hun terreinkennis en hun eigen ervaringen met de deelnemers delen.

De opleiding van 8 lesuren wordt gegeven in het Nederlands op 14/11/22 (van 9u tot 13u) & op 05/12/22 (van 9u tot 13u) bij Insert. Nieuwe data in januari 2023 staan al online.

Meer informatie over deze training vindt u op de website van Insert.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.