groene kaart

Het groene kaart systeem bestaat uit 47 landen. Zij gebruiken een bepaald formaat voor de afgifte van dit document, dat als internationaal bewijs van verzekering dient. Om als zodanig in het buitenland te worden erkend, is echter een bilaterale overeenkomst tussen de bureaus van de lidstaten vereist.

In elk deelnemend land wordt een Nationaal Verzekeringsbureau opgericht om te waarborgen dat een slachtoffer dat schade lijdt ten gevolge van een verkeersongeval dat door een buitenlands voertuig (uit een ander deelnemend land) is veroorzaakt, schadeloos wordt gesteld in het land van het ongeval. Het Bureau van het land van het ongeval kan vervolgens alle uitgekeerde schadevergoedingen verhalen op het Bureau van het land waaruit het aansprakelijke voertuig afkomstig is.

De landen van de Europese Economische Ruimte hadden een bilaterale overeenkomst ondertekend met het Russische en het Wit-Russische bureau. Na de oorlog in Oekraïne hebben sommige bureaus besloten hun overeenkomst met Rusland en Wit-Rusland op te zeggen.

Wanneer een derde van de bureaus van de bovengenoemde staten beslist een overeenkomst op te zeggen, zijn de andere bureaus verplicht dit ook te doen. Nu een derde van de bureaus beslist heeft de bilaterale akkoorden met Rusland en Wit-Rusland op te zeggen, heeft ook het Belgisch Bureau die akkoorden opgezegd.

De opzegtermijn van twaalf maanden is ingegaan vanaf 1 juni 2022. Dit betekent dat de verzekeraar van een Belgisch motorrijtuig vanaf 1 juni 2023 (de datum van inwerkingtreding van de opzegging) niet langer de grondgebieden van beide landen mag dekken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.