PensioPlus 

PensioPlus heeft zijn jaarverslag 2021 gepubliceerd. Voor de vereniging is deze publicatie een gelegenheid om een stand van zaken op te maken van de sector, haar analyse van een aantal recente ontwikkelingen weer te geven, het belang van een verdere veralgemening en uitdieping van de tweede pijler te onderlijnen. Ze licht ook haar visie op aanvullende pensioenen toe en formuleert een aantal aanbevelingen voor toekomstige ontwikkelingen.

In het verslag vindt u de cijfers van de sector voor het jaar 2021 net als de resultaten van de jaarlijkse financiële enquête. Verder worden de belangrijkste met de tweede pijler gelieerde gebeurtenissen opgelijst en van de nodige toelichting voorzien. Zo wordt er onder andere ingegaan op de wettelijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, de impact van het sociaal akkoord op het vlak van aanvullende pensioenen, enz.

Het verslag maakt tevens melding van de nieuwe tools die de vereniging ter beschikking stelde, de uitgebreide enquête die PensioPlus in 2021 hield onder haar leden en de jongerenenquête die peilde naar de interesse de jonge generatie Belgen (18 - 40 jaar) inzake het pensioenstelsel in het algemeen en de persoonlijke pensioenopbouw in het bijzonder.

Het jaarverslag biedt tenslotte een overzicht van de belangrijkste in 2021 ingevoerde (nationale en internationale) nieuwigheden op het vlak van aanvullende pensioenen, alsook een beeld van de activiteiten van PensioPlus, haar opleidingsaanbod, en het werk van haar werkgroepen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.