protection

Verzekeraars hadden altijd al aandacht voor preventie (bv. inbraakwerende maatregelen voor woningen en auto’s) maar door nieuwe technologieën is er op preventievlak steeds meer mogelijk. Denk onder meer aan apps die rijgedrag en voertuigen tracken of wearables die een gezonde levensstijl aanmoedigen. In zijn nummer van 25 juli wijdt de Financial Times zijn ‘Big Read’-artikel van de dag aan innovatieve preventie-initiatieven en de bredere (potentiële) gevolgen van deze trend voor de verzekeringssector.

Beter voorkomen dan betalen - in de praktijk

De krant citeert preventie-initiatieven van diverse insurtechs en (her)verzekeraars. Enkele voorbeelden:
 

  • de samenwerking tussen verzekeraar Zurich en zijn klant Audi om een fabriek van de autofabrikant bestendiger te maken tegen stortregens en zo toekomstige bedrijfsonderbrekingen te voorkomen;  
  • een testproject op de particulierenmarkt door Admiral, een Britse verzekeraar die in duizenden woningen technologie laat installeren voor de opsporing van waterlekken;
  • het partnerschap van de Britse herverzekeraar Flood Re met een aantal verzekeraars in het kader van een ‘build back better’-benadering: verzekerden die door een overstroming worden getroffen, kunnen hierdoor aanzienlijke sommen krijgen om hun gebouw nadien waterbestendig(er) te maken;
  • de globale beschermingsaanpak die cyberverzekeraars als Coalition hanteren, met grondige scans en beveiligingsacties.

Het bredere beeld

De grotere focus op preventie en bescherming zou er volgens sommige kenners van de sector toe kunnen leiden dat de kerntaak van de verzekeraars – risico’s dekken – een  beperkter belang gaat krijgen binnen een breder dienstengamma. Dat kan de verhoudingen beïnvloeden tussen verzekeraars, techproviders en andere dienstverleners. Het artikel heeft daarnaast ook oog voor de kritiek dat wat als preventie wordt aangekondigd ook als segmenteringsinstrument kan worden gehanteerd – met alle nare gevolgen van dien voor wie niet tot de beste risico’s behoort.

In welke mate preventie de schadekosten effectief kan terugdringen, blijft een open vraag. Wel kunnen innovatieve tools voor een hechtere band met de klant zorgen, zo besluit de Big Read op grond van de enthousiaste getuigenis van een verzekerde die nu gezonder en fitter door het leven gaat dankzij het gezondheidsprogramma van haar verzekeraar Vitality.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.