ANPI

Op 16 september 2022 organiseert ANPI, van 9 uur tot 11 uur, een webinar “Verplichtingen inzake periodiek onderhoud van sprinklerinstallaties”.

ANPI, vzw opgericht op initiatief van de Belgische verzekeringsondernemingen, verenigt vandaag, naast de verzekeraars, alle industriële federaties en beroepsverenigingen die gesensibiliseerd zijn door de preventie van brand en diefstal. Ook de overheid is er overigens vertegenwoordigd.

Het webinar is bedoeld om te herinneren aan de onderhouds- en inspectiewerkzaamheden en de uitvoering ervan.  Daarnaast wordt technologische evolutie op dit gebied besproken, met de invoering van onderhoudswerkzaamheden die van op afstand kunnen uitgevoerd worden.

Doelgroep zijn huidige of toekomstige gebruikers van sprinklersystemen, preventieadviseurs, brandpreventieadviseurs, preventieofficieren van hulpverleningszones, dienstverleners, verzekeraars, gebouwbeheerders, technische managers, werkgevers en beheerders van openbare instellingen, veiligheidsdiensten en al wie zich betrokken voelt door een veilige werkomgeving.

Alle informatie en inschrijvingen via de website van ANPI.

Gepubliceerd op 13/09/2022

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.