couple

De Nationale Bank heeft op 12 oktober het laatst beschikbaar overzicht gegeven van de vermogens van particulieren. Daaruit blijkt dat de activa van de gezinnen eind juni 1145,1 miljard euro waard zijn. Dat is 53,3 miljard minder dan drie maand tevoren of een terugval met iets meer dan 3 %. De grootste terugval in euro is voor rekening van de verzekeringstegoeden, niet alleen omdat de gezinnen minder aan verzekeringsproducten hebben uitgegeven, maar vooral wegens het waardeverlies in de portefeuilles van de verzekeraars en pensioenfondsen. Daarin zijn obligatieleningen sterk vertegenwoordigd en die zijn getroffen door de hausse van de rentevoeten: de rubriek gaat van 314,1 naar 287,6 miljard euro, een terugval met bijna 8,5 %.

Tocht hebben gezinnen netto 11,5 miljard euro besteed aan financiële producten in het tweede kwartaal, in volume vooral aan beleggingsfondsen en in iets mindere mate door gewoon tegoeden op de zichtrekening te laten oplopen.

In de tabel van de Nationale Bank verliezen verzekeringstegoeden hun tweede plaats na de waarde van niet-beursgenoteerde aandelen, ten gunste van de “spaarboekjes” of “gereglementeerde spaardeposito’s, die zelf stagneren.

Ten slotte besteedt de Bank aandacht aan de schulden van de gezinnen, die iets toenemen onder invloed van de vraag naar hypotheekleningen: de schuldgraad van de Belgische particulieren loopt nu op tot 62,1 %, meer dan het EU-gemiddelde.

U leest alle details in het persbericht van de Nationale Bank.

Gepubliceerd op 25/10/2022

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.