durabilite

Sinds enkele maanden werkt de verzekeringssector aan de implementatie van een nieuwe, evoluerende en complexe Europese regelgeving over duurzame financiën. Een deel van deze regelgeving die betrekking heeft op de distributie van verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten zal van toepassing zijn vanaf 2 augustus 2022.

Het is de bedoeling dat de verzekeringsdistributeur de klant vanaf die datum vraagt naar zijn duurzaamheidsvoorkeuren wanneer hij de geschiktheid van een product beoordeelt en advies geeft. De aanbevelingen aan de klant moeten overeenstemmen met zijn financiële doelstellingen en met eventuele duurzaamheidsvoorkeuren.

Om aan deze nieuwe verplichting te voldoen is,  in overleg met de federaties van verzekeringstussenpersonen, de bemiddelingsfiche "Analyse voor spaar- en beleggingsverzekeringen" gewijzigd. Die bevat voortaan vragen over de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant.

Praktisch

De aangepaste bemiddelingsfiche bevat ook een specifieke verklarende nota over duurzaamheidsvoorkeuren, die zowel bestemd is voor de verzekeringstussenpersoon als voor de klant.

Concreet betekent dit dat vanaf 2 augustus 2022 de klant zal moeten aangeven of hij wenst dat zijn verzekeringsproduct duurzame aspecten bevat en, zo ja, of hij een specifieke voorkeur heeft voor een of meerdere categorieën van duurzame aspecten. Deze voorkeuren maken deel uit van de beleggingsdoelstellingen van de klant.

Mocht er echter geen product worden aangeboden dat beantwoordt aan de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant, dan kan de klant zijn duurzaamheidsvoorkeuren aanpassen of ervan afwijken.

Informatie over duurzaamheidsvoorkeuren en de eventuele aanpassing ervan moet worden gedocumenteerd.

Om de verzekeringsproducten te kunnen afstemmen op de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant, zullen de verzekeringsondernemingen hun distributeurs precontractuele informatie over de duurzaamheid van hun producten ter beschikking stellen die hen in staat stelt om het product en de voorkeuren van de klant met elkaar te matchen.

Er zullen ook opleidingen worden aangeboden die meer uitleg geven over de categorieën van duurzame aspecten en over deze nieuwe verplichting.

Ter herinnering: deze bemiddelingsfiche is niet verplicht, maar is een goed instrument voor de verzekeringstussenpersoon om zijn verplichtingen na te komen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.