crisis

In volle Covid 19-crisis hebben verschillende lidstaten van de Europese Unie instrumenten bedacht om zwaar getroffen sectoren te helpen en die er moesten toe bijdragen dat het voortbestaan van ondernemingen en de banen die zij vertegenwoordigen gevrijwaard bleef. In onder meer België werd een overheidswaarborg toegekend aan kredietverzekeringen. Het aantal ondernemingen dat op een faillissement dreigde af te steven groeide toen immers versneld aan en samen daarmee het risico op wanbetaling. Een reëel gevaar bestond dat kredietverlening zou opdrogen en ondernemingen niet langer zouden kunnen rekenen op de bescherming van een kredietverzekering.

Het blijft evenwel telkens uitkijken naar het antwoord van de Europese Commissie op dergelijke voornemens: gaat het om geoorloofde staatssteun of dreigt er een verstoring van de mededinging binnen de Interne Markt? Voor zowel de lidstaten als de betrokken sectoren is het in de praktijk altijd wachten op het oordeel van de Europese Commissie en daar gaat kostbare tijd aan verloren.

In het kader van een advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de modernisering van het mededingingsbeleid van de Europese Unie werd op 19 mei een amendement van uw vertegenwoordiger goedgekeurd dat vraagt dat de Commissie (meer) leidraden zou aanbieden om de slaagkans van dergelijke verzoeken te verhogen. Dat komt transparantie in de besluitvorming, gelijke kansen voor alle lidstaten en efficiëntie in het tijdig verlenen van dergelijke noodhulp ten goede.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.