Op de website van de FSMA (http://www.fsma.be/nl/Article/wetteksten/verp.aspx)  vind je een lijst van de verplichte verzekeringen.

Er zijn maar weinig zaakschadeverzekeringen die verplicht zijn. Doorgaans zijn vooral burgerlijke-aansprakelijkheids-verzekeringen verplicht; deze worden dan opgelegd door de gemeente, het Gewest of de federale overheid, afhankelijk van het bevoegdheidsniveau. Sommige verzekeringen zijn absoluut verplicht, terwijl andere een voorwaarde zijn om een toelating of overheidssubsidies te genieten.

Eén van de eerste verzekeringen waaraan je moet denken is  een verzekering voor een publiek toegankelijk gebouw in geval van brand en ontploffing, zonder dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de uitbater in het geding hoeft te zijn. Dit is een federaal opgelegde verplichting die inderdaad inhoudt dat de gemeente in kennis moet worden gesteld van de staat van verzekering van de goederen beoogd door de wet van 30 juli 1979 en zijn uitvoeringsbesluiten. De wet is meer bepaald van toepassing voor hotels en motels van een minimale capaciteit van vier kamers voor minstens tien personen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.