Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een verkeersongeval ongeacht je voor dat ongeval al dan niet in fout bent.
Sommige verzekeraars interpreteren het begrip “ongeval” ruim en kunnen andere oorzaken voor de schade, zoals vandalisme, omkantelen, vallen,… aanvaarden.

Je was niet in fout voor het ongeval

Ben je niet in fout voor het ongeval? Dan zal de verzekeraar “eigen schade” de vergoeding aan zijn eigen verzekerde betalen volgens de contractuele voorwaarden, dus onder aftrek van een eventuele franchise, om zich daarna te keren tegen de verzekeraar van de aansprakelijke voor het ongeval om die vergoeding terug te vorderen.
Als verzekerde zal je jouw rechtsbijstandverzekering moeten aanspreken om die eventuele vrijstelling (franchise) terug te vorderen van de aansprakelijke voor het ongeval.

Je was in fout voor het ongeval

Ben je in fout? Dan zal de vergoeding op dezelfde manier gebeuren maar zal de eventuele vrijstelling (franchise) ten laste blijven van jou.

Wat is een vrijstelling, ook wel "franchise" genoemd?

Als de verzekeraar een vrijstelling toepast, betekent dat de verzekerde het bedrag van die vrijstelling ten laste zal nemen, tenzij hij die kan terugvorderen van de aansprakelijke partij.

Vrijstellingsformules

Er bestaan formules waarin de vrijstelling enkel van toepassing is onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij vandalisme of onder specifieke herstellingsvoorwaarden.
De bedragen van die vrijstelling kunnen uitgedrukt worden in vaste bedragen maar meestal vind je een bepaald percentage terug dat toegepast wordt op de cataloguswaarde van je voertuig of op het bedrag van de vergoeding.

Bepaling van de vergoeding

Gedeeltelijke schade: het factuurbedrag van de herstelling

Is er slechts “gedeeltelijke schade”, dus geen totaal verlies, dan komt de vergoeding overeen met het bedrag vermeld op de herstellingsfactuur.

Totaal verlies: werkelijke of aangenomen waarde

In geval van totaal verlies kan je kiezen voor de vergoeding voor de materiële schade in werkelijke waarde, maar er bestaan ook formules waarbij je op voorhand, bij het aangaan van het contract, overeenkomt hoe de vergoeding zal berekend worden. Deze methode is de “aangenomen waarde”.
De manier waarop die vooraf bepaalde berekening gebeurt kan ook verschillend zijn. De meest voorkomende formules houden rekening met een coëfficiënt voor de bepaling van de waardevermindering van het voertuig in functie van hoe oud je voertuig is. Andere formules houden rekening met het aantal gereden kilometers.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.