Ja, je kunt beroep doen op de BA-autoverzekeraar: het gaat om een vergoeding voor de schade die je met je wagen hebt toegebracht aan anderen. Maar besef wel dat het voorval als een “schadegeval” geldt.

Als je met je wagen schade aanricht aan anderen (“derden” in juridische termen), dan staat je BA-autoverzekering daarvoor in aangezien die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Wanneer je geparkeerd staat en zo een tram blokkeert, heeft de vervoersmaatschappij – De Lijn, Tec of MIVB – recht op een vergoeding voor de vertraging die het openbaar vervoer daardoor opliep. Het geldt dus niet alleen voor de vertraging van die bepaalde tram maar ook voor de trams die erop volgen en ook vertraging oplopen. Alleen als de vertraging korter is dan tien minuten, wordt ze in de praktijk door de vingers gezien en moet je geen schadevergoeding betalen.

Meestal gebeurt dit met een minnelijke schikking maar het kan ook tot een gerechtelijke betwisting komen. Hoe dan ook gelden er – wanneer verzekeraars op een minnelijke basis moeten tussenkomen - vaste tarieven voor de opgelopen schade door de vertraging. Deze tarieven maken deel uit van een overeenkomst tussen Assuralia en De Lijn, MIVB en Tec.

Je kunt met de vraag voor schadevergoeding aankloppen bij je autoverzekeraar. Maar je moet er rekening mee houden dat de verzekeraar dit aanziet als een schadegeval. Daardoor kan je bonus-malus stijgen, wat dan weer z’n weerslag heeft op je premie. Ook zal het schadegeval vermeld zijn op het schade-attest. Meer hierover lees je hier.

Bovendien gaat het hier uitsluitend om een schadevergoeding aan de vervoersmaatschappij. Je beging ook een inbreuk op de wegcode. Het kan dus best zijn dat je ook nog een boete in de bus krijgt van de politie, en daarvoor kan je niet terecht bij je verzekering. De vergoeding die je aan de vervoersmaatschappij verschuldigd bent hangt helemaal los van een eventuele boete vanwege de politie.

Tenslotte nog dit: als je de tenlasteleggingen wil aanvechten, kan je rechtsbijstandverzekering je terzijde staan volgens de bepalingen in je polis.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.