In de brandverzekering van je woning is de dekking van schade ten gevolge van een overstroming verplicht inbegrepen. Is je woning gebouwd in een zone die al langer dan 18 maanden was aangeduid als risicozone voor overstromingen, dan dekt je verzekering het overstromingsrisico niet noodzakelijk. 

Risicozones zijn zones die aan terugkerende en belangrijke overstromingen worden blootgesteld.  Je vindt ze op de volgende overheidssites:

  • Voor Vlaanderen hier
  • Voor Wallonië hier
  • Voor het Brussels Gewest hier
     

Ook als je woning niet in een risicozone ligt, kan het gebeuren dat je verzekeraar niet bereid is het risico natuurrampen voor eigen rekening te dekken wanneer je woning gelegen is in een gebied met een verhoogd risico op overstromingen. In dat geval zal je verzekeraar je een dekking voorstellen volgens het tarief dat werd vastgesteld door het Tariferingsbureau Natuurrampen.

Heb je geen brandverzekering, maar heb je op de dag van de natuurramp recht op een leefloon of gelijkaardige uitkering, dan kun je aan het OCMW van je gemeente een attest vragen om je dossier bij het gewestelijk Rampenfonds in te dienen. De schadevergoeding van het Fonds ligt wel lager dan wat je van een verzekeraar zou ontvangen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.