Wanneer de woning door een gedekt schadegeval zoveel schade heeft opgelopen dat ze niet bewoonbaar is, hebben de verzekerden via de brandverzekering recht op een tijdelijk onderdak elders, bijvoorbeeld in een hotel. Hun verzekeraar zal hen hierbij helpen en laten weten waar ze naar toe kunnen.

In de praktijk vind je in zo’n geval meestal opvang bij familie of vrienden. Ook dan vergoedt de brandverzekering de onbruikbaarheid van de onbewoonbare woning. Het bedrag komt overeen met de huurwaarde (als je eigenaar bent) of de huurgelden (als je huurder of gebruiker bent) van de woning.

Kan je niet terecht bij vrienden of familie? Dan dekt de woonpolis de kosten voor je huisvesting tijdens de wederopbouwperiode totdat de woning terug bewoonbaar is. 

Bij sommige verzekeraars wordt de tegemoetkoming voor voorlopig logies uitgekeerd gedurende de normale periode waarin het gebouw onbewoonbaar is.  Bij andere verzekeraars staat er een limiet op de periode waarin de voorlopige huisvesting wordt vergoed, bijvoorbeeld maximaal 3 maanden.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.