Alles over de overlijdensverzekering in één brochure

Je kan het overlijdensrisico verzekeren op basis van een polis waarin de verzekeraar zich ertoe verbindt een bedrag te betalen dat je op voorhand kiest. Als de verzekerde overlijdt tijdens de duur van het contract, dan gaat dit bedrag (meestal een kapitaal) naar de begunstigden die in de overeenkomst aangeduid zijn.

Een hypotheeklening aflossen

De schuldsaldoverzekering is de meest gekende overlijdensverzekering. Je moet die verzekering sluiten om een hypothecaire lening te krijgen, aangezien de bank haar inleg wil recupereren wanneer je er niet meer bent nog vóór alles terugbetaald is.

Je naasten financieel beschermen

De overlijdensverzekering bestaat echter in nog veel meer vormen dan de schuldsaldoverzekering.
In de eerste plaats kan ze dienen om je naasten die financieel van je afhankelijk zijn bij te springen. Dankzij de verzekering hoeft de partner van de overledene bijvoorbeeld de woning niet te verlaten of hoeven de kinderen hun studies niet stop te zetten omdat er een inkomen wegvalt in het gezin.

De begrafeniskosten betalen of de uitvaart regelen

Daarnaast kunnen de kosten van een begrafenis oplopen. Die kan je verzekeren via een uitvaartverzekering. Die betaalt de kosten van de begrafenis zodra de eerste premie betaald is. Je verlost je naasten daarmee van financiële en indien je dat wenst ook de praktische zorgen wanneer je komt te overlijden.

De erfenisoverdracht makkelijker maken of de successierechten betalen

Ten slotte kan de overlijdensverzekering nuttig zijn om de overdracht van een erfenis te vergemakkelijken. Je kan er een bepaald kapitaal mee overdragen naar een andere persoon zonder dat je een testament hoeft op te stellen. De verzekering kan je erfgenamen ook een kapitaal verschaffen waarmee ze de erfenisrechten kunnen betalen.

De kost en het afsluiten van een overlijdensverzekering 

Deze brochure licht de criteria toe die de verzekeraars hanteren om de premie vast te stellen en welke stappen je moet doorlopen om zo’n verzekering te sluiten. Een verzekeraar moet immers het overlijdensrisico kunnen vaststellen. Hij kan dit doen op basis van een medische vragenlijst.

Welk bedrag dekken met een overlijdensverzekering?

De brochure benadrukt daarnaast dat het belangrijk is om verschillende gegevens in rekening te nemen als je het te verzekeren bedrag gaat vaststellen: ga uit van je financiële toestand, het gewenste beschermingsniveau of het gewenste type uitvaart, maar ook de uitholling van de koopkracht (inflatie). Let ten slotte op de risico's die de verzekeraar kan uitsluiten en weet dat er bijkomende waarborgen mogelijk zijn in geval van ongeval, invaliditeit of ernstige ziekte.
 
Download document

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.