De vervroegde heffing op het pensioensparen was alleen van toepassing voor spaartegoeden die werden opgebouwd met stortingen van vóór 1993. Ze zal geen impact hebben op het uiteindelijke kapitaal van de verzekerde omdat de totale taks die de spaarders in het nieuwe systeem betalen lager zal liggen. De lagere taks compenseert aldus het rendementsverlies dat ontstaat door een deel van de taks vroeger te betalen.

Om de begroting van 2012 bij te sturen heeft de federale regering begin oktober 2012 beslist om een belasting van 6,5% vervroegd te heffen op de tegoeden die gevormd zijn door premies van vóór 1993 in pensioenspaarverzekeringen. De maatregel betreft pensioenspaarders die er in 1992 of vroeger al bij waren, en nog geen zestig geworden zijn.

Onder de vroegere regeling zou het deel dat gevormd is met die premies van vóór 1993 aan 16,5% immers belast zijn geweest bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. Voortaan wordt op die leeftijd echter slechts 10% geïnd, zowel op het resterende deel dat gevormd is met premies van vóór 1993 als op wat opgebouwd is met de premies van een latere datum.

Het was de bedoeling van de regering om de belastingdruk niet te verhogen, maar toch inkomsten binnen te rijven die de begrotingsinspanningen ten goede komen.

Onderstaand voorbeeld toont aan hoe het verlies van de intresten door de vroegtijdige afhouding van de taks goedgemaakt wordt door het feit dat de uiteindelijke belasting geen 16,5 maar wel 10% bedraagt.

Stel: Robert is 50 jaar en heeft vandaag een reserve van 100 euro met een jaarlijkse intrestvoet van 3%.

Indien 6,5% taxatie op 50-jarige leeftijd nu al gebeurt:

  • Reserves op 50-jarige leeftijd dalen van 100 naar € 93,5.
  • Reserves op 60-jarige leeftijd (jaarlijks rendement van 3%): € 125,66.

Indien 6,5% taxatie op 60-jarige leeftijd gebeurt:

  • Reserves op 60-jarige leeftijd vóór de heffing: € 134,39.
  • Reserves na taks van 6,5%: € 125,66.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.