In het zomerakkoord 2017 besliste de regering om vanaf inkomstenjaar 2018 het fiscaal plafond van het pensioensparen van 960 euro naar 1.230 euro te verhogen, maar ook om de aftrekbaarheid van 30% naar 25% te verlagen voor wie meer dan 960 euro per jaar stort. 

Wat verandert aan het pensioensparen vanaf 2018?

Wie 960 euro of minder spaart per jaar, zal 30% van het spaarbedrag terugkrijgen van de fiscus, zoals voorheen. Wie meer dan 960 euro spaart, krijgt maar 25% terug van wat hij dat jaar globaal spaart. Op deze manier wil de regering mensen aanzetten om meer te sparen voor hun pensioen, zonder een gat te slaan in de begroting. Merk op dat de exacte bedragen voor 2018 (960 euro en 1.230 euro) jaarlijks aangepast worden aan de index. 

Een paar voorbeelden:

  • Jean spaart 960 euro in 2018. Het jaar nadien krijgt hij van de fiscus 30%, dus 288 euro, daarvan terug van de belastingen (nog te verhogen met gemeentelijke opcentiemen).
  • Christine spaart 1.000 euro in 2018. Het jaar nadien krijgt ze 25%, dus slechts 250 euro daarvan terug van de belastingen (nog te verhogen met gemeentelijke opcentiemen).
  • Marc spaart 1.230 euro in 2018. Het jaar nadien krijgt hij 25%, dus 307,5 euro, daarvan terug van de belastingen (nog te verhogen met gemeentelijke opcentiemen).

Wie van de gewijzigde fiscale regels gebruik wil maken om meer dan 960 euro te sparen voor zijn pensioen via het pensioensparen na 1 januari 2018, moet dit expliciet melden aan zijn verzekeraar. Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming mag een verzekeraar geen stortingen hoger dan 960 euro aanvaarden.

Je verzekeraar kan je advies geven over de mogelijkheden die in jouw persoonlijk geval het meest aangewezen zijn, onder meer in functie van je leeftijd en de vraag of je dan niet al een polis hebt.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.