Ja, maar…

U kunt het geld van uw pensioenspaarverzekering op elk moment opvragen. Dit is echter niet altijd aangeraden. Er kunnen namelijk zware financiële consequenties aan vast hangen als u vroeger opvraagt dan voorzien.

Bij het opvragen van uw geld uit een pensioenspaarverzekering dient u belastingen te betalen op het uitgekeerde bedrag (behalve op eventuele winstdeelname).

Als u het geld vóór uw 60e opvraagt betaalt u in de regel een boetetarief van 33% aan de overheid. Er is echter een uitzondering voorzien. Men kan worden belast aan een gunstiger tarief indien aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • U voldoet aan alle voorwaarden om op brugpensioen te gaan (zoals bijvoorbeeld de leeftijdsvoorwaarde, ...);
  • Het contract loopt minstens 10 jaar;
  • U heeft minstens 5 stortingen uitgevoerd;
  • Elke storting is minstens 5 jaar belegd geweest bij de verzekeraar;
  • Voldoet u aan de voorwaarden dan wordt uw kapitaal belast aan 16,5 % voor de stortingen die zijn gebeurd vóór 1993, en aan 10% voor het deel gevormd met stortingen vanaf 1993.

Indien u het geld echter niet dringend nodig heeft, is het veel interessanter om het contract verder te laten lopen tot uw 65e. In dat geval zal er een heffing gebeuren op uw 60e verjaardag ten belope van 16,5% voor stortingen vóór 1993 (waarvan 6,5% reeds ingehouden in 2012) en 10% voor stortingen vanaf 1993. Op de premies die u nadien in het contract stort, krijgt u nog steeds een fiscaal voordeel zonder dat u hierop een belasting dient te betalen.

Schematische voorstelling

Moment opvragen pensioenspaarverzekering

Stortingen voor 1993

Stortingen vanaf 1993

Voor 60 jaar

Boetetarief (marginale aanslagvoet)

Boetetarief (33%)

Voor 60 jaar, mits bepaalde voorwaarden

16,5%, waarvan 6,5% reeds ingehouden in 2012

10%

Op 60 jaar

16,5%, waarvan 6,5% reeds ingehouden in 2012

10%

Na 60 jaar

Heffing reeds geheven op uw 60ste ten belopen van 16,5%

Stortingen tot en met uw 60ste: heffing reeds geheven op uw 60ste ten belope van 10%; Stortingen na uw 60ste: Vrij van belasting

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.