Als je – tijdelijk of permanent - niet meer wil of kan bijstorten in je pensioenspaarverzekering, neem dan best contact op met jouw verzekeraar of tussenpersoon. Samen kan je dan op zoek naar de beste oplossing.

Als je de premiebetaling van jouw pensioenspaarverzekering onderbreekt, kan dat  verschillende gevolgen hebben naargelang het type pensioenspaarverzekering.

Pensioenspaarverzekering type “Universal Life”

De meeste pensioenspaarverzekeringen zijn van dit type. Dat wil zeggen dat er geen eindkapitaal wordt vastgelegd bij de aanvang van het contract. Wat je ontvangt op het einde van de rit, hangt af van hoeveel je spaart.

Heb je een pensioenspaarverzekering van dit type en besluit je een tijdje niet bij te storten? Dan zal je even niet actief verder bouwen aan jouw kapitaal. Natuurlijk blijft het reeds opgebouwde kapitaal verder aangroeien met intresten aan een vast rendement maar verder verandert er niets.

Pensioensparen via een klassieke levensverzekering

Een kleine minderheid van de pensioenspaarverzekeringen zijn klassieke levensverzekeringen. Dit wil zeggen je bij de aanvang van het contract met je verzekeraar afgesproken hebt welk bedrag je precies wilde bekomen op het einde van je contract en welke premies je daarvoor op welke tijdstippen zou storten.

Het contract kan voorzien in de uitkering van een kapitaal wanneer je op pensioen gaat, in de uitkering van een kapitaal indien je overlijdt vóór jouw pensionering, of in een combinatie van beiden. Bovendien kan je er ook nog een reeks aanvullende dekkingen in vastleggen, die een uitkering voorzien bij ongeval en/of invaliditeit.

Deze kapitalen zijn gewaarborgd op voorwaarde dat je de premies betaalt zoals je dat in het contract overeengekomen bent met jouw verzekeraar. Hier verandert er dus wel iets wanneer je niet betaalt. De verzekering wordt in dit geval gereduceerd of omgezet, in functie van wat in de polis is voorzien.

Bij reductie behoud je de overlijdensdekking en de aanvullende dekkingen. Om dit te financieren, wordt de dekking bij leven afgebouwd. Dat betekent dat het kapitaal dat je normaal gezien zou ontvangen bij je pensionering kleiner zal zijn.

Bij een omzetting worden alle dekkingen verminderd zonder dat er geraakt wordt aan de duur van het contract.

Wanneer je de premiebetaling wenst te hervatten, kan je in bepaalde omstandigheden vragen om het contract opnieuw in werking te stellen.  De termijn waarbinnen je dit moet aanvragen, staat vermeld in de polis.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.