Het is niet aan te raden om de centen die je hebt gespaard op een pensioenspaarrekening bij een bank over te hevelen naar een spaarverzekering bij een verzekeraar.  Dit wordt immers fiscaal beschouwd als een “afkoop” (opname van geld) en dus afgestraft met een belasting aan 33%.

De fiscus aanziet een opgenomen bedrag immers als een inkomen.  Je spaargeld overhevelen van een pensioenspaarfonds naar een ander pensioenspaarfonds kan wel zonder problemen, idem voor een overstap van een pensioenspaarverzekering naar een andere pensioenspaarverzekering. Enkel een volledige overdracht is op dat ogenblik aangewezen, want ook een gedeeltelijke overdracht van de ene verzekering naar de andere, of van het ene fonds naar het andere, wordt aanzien als een “afkoop” en dus fiscaal afgestraft.

Wie toch zijn pensioenspaargedrag wenst te wijzigen kan het volgende overwegen: het bestaande pensioensparen (bij de bank) eventjes laten rusten en een nieuwe pensioenspaarverzekering afsluiten (bij een verzekeraar). Opgelet, om ook op het einde van de rit van het meest gunstige fiscale regime te genieten dient elk contract minstens 10 jaar te bestaan.

Nota bene: Nog tot 2018 bedraagt het maximumbedrag dat fiscaal aftrekbaar is 940 euro.
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.