Je risico's de baas

Ik woon in een rusthuis. Soms maak ik een wandeling met iemand die niet meer zo gemakkelijk stapt. Kan ik aansprakelijk zijn wanneer die persoon zou vallen?

Als het om aansprakelijkheid gaat, moet u altijd voor ogen houden dat een verwijt en een schade-eis moeten berusten op schuld. Wanneer u iemand vergezelt die ten val zou kunnen komen, veronderstelt dat nog geen schuld.

Men moet bewijzen dat u onhandig of onvoorzichtig geweest bent (bijvoorbeeld oversteken terwijl het licht op rood staat voor voetgangers, of naar buiten gaan zonder bril, terwijl u die echt nodig hebt) en dat er een verband bestaat tussen die schuld en de schade van het slachtoffer.

De verzekering treedt op wanneer er sprake is van schuld: meer bepaald de verzekering privé-leven, doorgaans "familiale" genoemd, die voor dergelijke zaken dient (en dus zeker ook nuttig is voor senioren).

Dankzij de rechtsbijstandsdekking die deze verzekering bevat of die u los van uw familiale verzekeringspolis bij een gespecialiseerde verzekeraar gesloten hebt, hebt u verweer tegen eisen die tegen u worden ingesteld.

Maak dus gerust wandelingen. Indien u door onoplettendheid toch iemand ten val brengt, kunt u rekenen op de verzekering, die het slachtoffer zal vergoeden volgens de voorwaarden in de polis. Bedenk wel dat voetgangers zwakke weggebruikers zijn: blijf dus altijd voorzichtig!