Bij de evaluatie van de gevolgen van medische fouten draait alles om de burgerlijke aansprakelijkheid. Het slachtoffer moet dus het bewijs van een fout, van de geleden schade en van het oorzakelijke verband tussen de fout en de schade leveren. Dit brengt onder andere mee dat de nefaste gevolgen van zorgverstrekking slechts aanleiding geven tot schadevergoeding wanneer ze het gevolg zijn, zoals je schrijft, van een medische fout die er de oorzaak van is. Je kan die situatie aangeven bij je rechtsbijstandverzekeraar – via je specifieke rechtsbijstandverzekering of indien je die niet hebt via de dekking “familiale verzekering”. Die zal je adviseren wat je kunt doen om schadevergoeding te krijgen.

De factuur voor de zorgverstrekking speelt hierin geen rol. De rechtsbijstandverzekeraar kan je helpen om uit te zoeken of je al dan niet gegronde redenen hebt om de betaling te betwisten. Zo niet dien je te beslissen op basis van een zelf ingewonnen juridisch advies, m.a.w. door zelf een advocaat onder de arm te nemen.

Opmerking: Ziekenhuizen beschikken tegenwoordig over ombudsdiensten waar je kan aankloppen om de factuur aan te vechten.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.