Als je een eigen verzekering hebt die glasbreuk dekt (een omnium of een mini-omnium is dat meestal), dan hoef je er alvast niet meteen van wakker te liggen. Wil je je op de aansprakelijkheidsregels beroepen, dan moet jij als gedupeerde de schade, de fout en de link daartussen bewijzen. Daarbij kan de rechtsbijstand je helpen.

Onze wetgeving bepaalt dat wie schade berokkent aan anderen door een fout, een nalatigheid of een onzorgvuldigheid, die schade ook moet vergoeden. Dit heet burgerlijke aansprakelijkheid, kortweg “BA”. Je verzekert je tegen de financiële gevolgen van je eigen burgerlijke aansprakelijkheid met bijvoorbeeld een BA Autoverzekering of een BA privéleven (dat is de familiale verzekering), naargelang de situaties waarin je aansprakelijk kan zijn.

Wanneer je echter aan de andere kant staat en schade wil verhalen op iemand die naar jouw mening aansprakelijk is, moet je als “slachtoffer” wel aantonen wat de schade is en door welke fout, nalatigheid of onzorgvuldigheid de tegenpartij deze schade veroorzaakt heeft (en dus ook het oorzakelijk verband tussen die de fout en de schade).

Dat is niet altijd even eenvoudig. Daarom kiezen de meeste mensen ook voor een bijkomende dekking rechtsbijstand. Dat kan als onderdeel van bijvoorbeeld een autoverzekering, een brandverzekering of een familiale verzekering, maar er bestaan ook aparte rechtsbijstandsverzekeringen die dekking bieden in verschillende situaties en dus niet gelinkt zijn aan de dekking van een bepaalde verzekering. 

Het is niet omdat de arbeider ter plaatse meteen zeiden dat de werken jouw schade veroorzaakt hebben, dat daarmee de aansprakelijkheid bewezen is. Probeer in ieder geval zo veel mogelijk bewijs te voorzien, zoals foto’s van de schade, getuigenissen van de werkers of andere omstaanders, enzovoort. Je kan dus best een minnelijke schikking treffen met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aannemer (of althans van de partij die je aansprakelijk acht). Als het geschil niet minnelijk opgelost geraakt, dan zal het voor de vrederechter moeten komen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.