Een verzekeraar moet slachtoffers van een verkeersongeval correct vergoeden voor schade die ze opgelopen hebben. Hij heeft er geen enkele baat bij om procedures te rekken, wel integendeel. Een langere procedure vergt niet alleen meer van zijn administratie, ook de nalatigheidsintresten die hij moet betalen kunnen hoog oplopen.

Ernstige ongevallen zijn vaak erg complex. Vaak is het niet duidelijk wie aansprakelijk is en moet het onderzoek van het parket daarover uitsluitsel brengen. Als er een strafdossier opgemaakt werd, duurt het enige tijd vooraleer de verzekeraar dat kan inkijken om aan de nodige gegevens daaromtrent te komen.

Daarnaast zijn vaak ook de gevolgen van de lichamelijke schade moeilijk te voorspellen in de eerste tijd na het ongeval. Er gaat dan enige tijd over vooraleer deze duidelijker worden, en bovendien gaan er verschillende medische onderzoeken mee gepaard.

Zulke complexe situaties kunnen aanleiding geven tot discussies. Soms geraken de partijen er op een minnelijke manier uit en soms moet het via de gerechtelijke weg. Zeker in dat laatste geval kan de procedure lang aanslepen.

Wat kan je doen als slachtoffer?

  • Je doet er goed aan je te laten bijstaan door je rechtsbijstandsverzekeraar. Die zal je duidelijk maken wat je rechten zijn en je helpen om die te doen gelden. Als een proces noodzakelijk is, zal de rechtsbijstandverzekering ook tussenkomen voor de kosten, zoals de erelonen van je advocaat. 
  • Je hebt als slachtoffer recht op voorschotten als de uiteindelijke schaderegeling op zich laat aanslepen.
  • Je kan je ook informeren bij en laten bijstaan door verenigingen die zich inzetten voor slachtoffers van verkeersongevallen, bijvoorbeeld Rondpunt, vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.

Wat doen de verzekeraars?

Alle verzekeraars in België hebben gedragsregels ondertekend opdat de schaderegeling zo vlot mogelijk gebeurt en opdat de vragen en behoeften van de slachtoffers zoveel mogelijk beantwoord worden.

De verzekeraar moet strikte regelingstermijnen voor de betaling van de schadevergoeding naleven. Die zijn in de wet vastgelegd. Om die termijnen te kunnen naleven is er wel duidelijkheid nodig over wie het ongeval veroorzaakte en over de grootte van de schade. Indien vaststaat welke verzekeraar tussen moet komen maar de omvang van de schade nog niet definitief kan bepaald worden, dan heeft het slachtoffer recht op een voorschot bepaald volgens de reeds gemaakte kosten en de reeds gekende toekomstige kosten.

Wie toch het gevoel heeft dat de betrokken verzekeraar iets te verwijten valt, kan contact opnemen met de klachtendienst. Die werkt op afstand van de dienst die het dossier beheert en kan zo een frisse kijk werpen op de houding van het bedrijf.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.