Het aanvullend pensioen

Is het wettelijke pensioen niet voldoende?

Studeren, gaan werken, uit dienst treden: dat zijn drie sleutelperiodes in het leven van een volwassene.  Daarbij zijn het vooral de mensen die gaan werken die instaan voor het inkomen van de studenten en gepensioneerden.

Vandaag is de uitdaging hoe tegemoet te komen aan de financiële noden van de groeiende groep gepensioneerden, die een inkomen nodig hebben voor dingen die ze graag willen doen, gewoon voor hun levensonderhoud en bij tegenvallers als gezondheidsproblemen.

De levensverwachting van iemand die met pensioen gaat, blijft maar toenemen, en het is de vraag waar het inkomen van die groter wordende groep vandaan komt.

De eerste pijler dankzij de overheid

De overheid zorgt voor een wettelijk pensioen, dat rekening houdt met het statuut (ambtenaar, werknemer of zelfstandige), het loon en het aantal dienstjaren. Bruto komt dat inkomen gemiddeld neer op 46% van het laatste loon voor een werknemer. Indien nodig staat de overheid in voor een bestaansminimum.  Het wettelijke pensioen wordt gefinancierd door loonlasten van wie nu werk heeft en door overheidsgeld. Door de steeds ouder wordende bevolking moeten steeds minder werkenden instaan voor de financiering van de pensioenen van een almaar groter wordende groep gepensioneerden. Deze evolutie zet de financiële houdbaarheid van het systeem onder druk. De wettelijke pensioenen zullen dan ook niet volstaan om het inkomen te waarborgen dat de meeste mensen zich toewensen.  Deze regelingen noemt men “de eerste pijler” van de pensioenen.

De tweede pijler dankzij je werk

De meeste werknemers en zelfstandigen dragen bij tot beroepspensioenen die het wettelijke pensioen aanvullen.  De bijdragen worden belegd en, doorgaans bij pensioenleeftijd, uitgekeerd aan de begunstigde, meestal onder de vorm van een eenmalig kapitaal of soms onder de vorm van een rente (een bepaald bedrag per maand, per jaar, …). Je doet er goed aan te informeren wat je juist mag verwachten van dat extra pensioen (laat je desnoods je jaarlijkse fiche toelichten).  Kijk in hoeverre je het mee in rekening kan nemen in de opbouw van je vermogen of in je plannen om je woning te kopen. Wanneer die beroepspensioenen via verzekeringen lopen, bevatten zij meestal een gewaarborgde opbrengst, die berust op veilige beleggingen, plus een mogelijke winstdeelname. Deze beroepspensioenen vormen de “tweede pijler”.

De derde pijler dankzij jouw spaarinspanningen en een fiscaal voordeel

De Staat kent fiscaal voordeel toe om persoonlijk aan voorzorg te doen via individuele levensverzekeringen en andere vormen van pensioensparen.  De meeste van die verzekeringsformules bieden een gewaarborgde opbrengst, die berust op veilige beleggingen, plus een mogelijke winstdeelname.  Ook hier vinden de uitkeringen meestal plaats onder de vorm van een kapitaal, soms van een rente. Check wat jouw mogelijkheden zijn, want de bedragen die recht geven op fiscaal voordeel evolueren van jaar tot jaar en staan ook in verband met je inkomen, zodat je aanpassingen kunt overwegen als dat stijgt of daalt. Deze pensioenen noemt men de “derde pijler”.

Wie nog meer wil sparen, kan dat in een vierde pijler

Bovendien kan iedereen nog op tal van andere manieren sparen, onder meer via verzekeringen, die ofwel een gewaarborgde opbrengst bieden, ofwel hun rendement zien variëren naargelang het gekozen soort beleggingen. Ga na welk product best past bij je wensen en behoeften, laat je het uitleggen en vergelijk het aanbod.  Gaat het om verzekeringen met een langere looptijd, dan wordt er geen roerende voorheffing aangerekend.

Hoe kiezen?

Levensverzekeringen zijn buitengewoon flexibel. Zij kunnen ook voorzien in bestaansmiddelen voor je familie bij overlijden.

Ga bij je keuze uit van je eigen situatie. Want ook dit bepaalt hoe je er bij je pensioen voor staat:

  • blijf je huurder (en heb je dus een navenant inkomen nodig) of word je eigenaar en is je huis dan afbetaald (dat scheelt in woonlasten en in je vermogenstoestand)?;

  • beschik je over deposito’s en beleggingen (die bouw je geleidelijk op en versterken je vermogenstoestand, zeker als je op veilig hebt ingezet)? Let wel: een overlijdensverzekering stelt je familie vanaf de eerste dag veilig, wat andere beleggingen niet kunnen. En zorg er voor dat je in je beleggingen rekening houdt met het aanvullende pensioen dat je opbouwt om zo je risico’s en vooruitzichten goed in kaart te brengen.

  • Heb je een eigen zaak, die je later nog iets opbrengt?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.