Een verzekeraar voorziet een heel aantal buffers die garanderen dat hij zijn engagementen kan nakomen en houdt er een erg voorzichtige beleggingspolitiek op na. Als het toch zou misgaan, is je pensioenspaarverzekering – voor zover het over een verzekering met een gewaarborgd rendement gaat - door de overheid beschermd tot 100.000 euro.

Welke verzekeringen zijn beschermd?

Sinds 2011 moeten alle verzekeraars aansluiten bij het “Bijzonder Beschermingsfonds”. Dat betekent dat ze een bijdrage betalen voor een extra bescherming door de overheid voor individuele levensverzekeringen die een gewaarborgd rendement bieden. Heb je een pensioenspaarverzekering met een gewaarborgd rendement (zelfs al is dat 0%), dan valt zij mee onder deze bescherming. Het gaat om de zogenaamde tak 21-verzekeringen.

De garantieregeling geldt voor tak 21-verzekeringen onderworpen aan het Belgische recht.  Een lijst van alle betrokken verzekeraars is terug te vinden op de website van het Bijzonder Beschermingsfonds.

Welk bedrag is beschermd?

De bescherming geldt tot 100.000 euro per persoon en per verzekeringsonderneming. Als je dus aan fiscaal pensioensparen doet bij verzekeraar X  ten belope van 60.000 euro en nog een andere individuele levensverzekering hebt bij verzekeraar Y ten belope van 60.000 euro, dan zijn beide verzekeringen volledig beschermd door de garantie. Goed spreiden is dus de boodschap, als je tegoeden meer zouden bedragen dan 100.000 euro.

Wat doen de verzekeraars om ervoor te zorgen dat het niet zover hoeft te komen?

De verzekeraars zijn wettelijk verplicht om provisies aan te leggen voor alle engagementen die zij aangaan.  Deze provisies worden op elk ogenblik integraal gedekt door de veilige beleggingen die verzekeraars aangaan.  Deze beleggingen zijn voor het overgrote deel vastrentend en dienen als onderpand voor wat de verzekeraar aan jou verschuldigd is, waarbij je daarenboven als eerste in de rij van de schuldeisers staat mocht er toch iets mis gaan. Bovenop deze beleggingen moeten verzekeraars een extra financiële buffer aanleggen om uitzonderlijke situaties te kunnen opvangen.  De strikte naleving van deze regels worden permanent gecontroleerd door de Nationale Bank.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.