Als een werkgever een pensioenplan heeft, kan dat een plan zijn voor alle werknemers of enkel voor een bepaalde groep of categorie van werknemers. Er kunnen ook verschillende pensioenplannen zijn per categorie werknemers.

Als je werkgever geen uniform plan heeft voor alle werknemers, dan kan een functiewijziging gevolgen hebben. Mogelijk was je nog niet aangesloten bij een pensioenplan maar bouw je met je nieuwe functie wel een aanvullend pensioen op via je werkgever. Mogelijk verlaat je het pensioenplan waarbij je reeds aangesloten was om aan te sluiten bij een ander pensioenplan dat de werkgever heeft voorzien voor werknemers met een functie zoals die van jou. Je werkgever informeert de betrokken verzekeraar(s) van jouw functiewijziging.

Schakel je over naar een deeltijds arbeidsregime? Sommige mensen werken hun hele carrière lang deeltijds, anderen doen het enkel een tijdlang. Zowel de pensioenbijdragen als de pensioenrechten worden in de regel dan proportioneel aangepast, naargelang de verminderde arbeidsduur. Wie een aantal jaren deeltijds heeft gewerkt, komt bij de pensionering dus uit op een minder hoog pensioenkapitaal.

Bepaalde perioden van arbeidsduurvermindering, bij voorbeeld onder de vorm van tijdskrediet, leiden niet noodzakelijk tot een lagere pensioenopbouw maar worden soms gelijkgesteld met een periode van effectieve tewerkstelling. Raadpleeg hierover het pensioenreglement.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.