Als je werkgever of sector een pensioenplan heeft voorzien voor de personeelscategorie waartoe jij behoort, word je daarbij automatisch aangesloten. Je kan steeds op MyPension.be of bij je werkgever het pensioenreglement opvragen dat de verschillende elementen van het aanvullende pensioenplan beschrijft.

Als je via een andere werkgever of sector al een aanvullend pensioen hebt opgebouwd, kan je indien gewenst je reserves overdragen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever of sector. Ga in dat geval wel na wat de gevolgen van deze overdracht zijn voor je overlijdensdekking en voor je pensioenkapitaal. Vraag indien nodig meer informatie aan de betrokken verzekeraar.

Daarnaast is het belangrijk om bij de aansluiting na te gaan wie je begunstigden bij een vroegtijdig overlijden (kunnen) zijn. De meeste pensioenplannen voorzien immers in een uitbetaling indien je zou overlijden vóór je pensionering. Het pensioenreglement beschrijft dan wie de begunstigden zijn. Dit zijn meestal je echtgenoot of wettelijke partner, ofwel je kinderen. Veelal mag je zelf bepalen wie het geld toekomt bij jouw overlijden. Meerdere mensen aanduiden kan ook. Dit principe van “begunstigden aanduiden” geldt ook bij andere vormen van levensverzekeringen. Contacteer voor eventuele aanpassingen de personeelsdienst van je werkgever.

Sommige pensioenplannen voorzien ook keuzemogelijkheden voor het overlijdenskapitaal. Hoe hoger de overlijdensdekking, hoe lager het uiteindelijke pensioenkapitaal dat je zal ontvangen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.