Voor een caravan die in het buitenland gestald is kan je best terecht bij een maatschappij uit het land in kwestie.

Het staat Belgische verzekeraars formeel vrij om verzekeringen aan te bieden voor goederen die in het buitenland (EU) gelegen zijn, maar zij moeten dan ook rekening houden met de vereisten van de plaatselijke wetgeving, zowel inzake belastingen op verzekeringspremies als inzake verplichte aspecten die eigen zijn aan het verzekeringscontract.

Bovendien is het belangrijk om voor de schaderegeling ook te kunnen terugvallen op een lokaal netwerk; om deze redenen is het begrijpelijk dat de meeste verzekeraars geen dekking verlenen voor landen waar zij geen of weinig activiteiten hebben.

Formeel zouden Belgische verzekeraars die over de grens wensen te werken ook de goedkeuring moeten krijgen van de Belgische autoriteiten en zich aanmelden in het land van bestemming. Wellicht hebben de meeste van de in België aangezochte bedrijven die stappen niet gezet, waardoor het voor hen principieel niet toegestaan is internationaal te werken.

ABCverzekering gaat er in dit antwoord ook van uit dat de caravan niet meer op de openbare weg gebruikt wordt.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.