Voor ongevallen op zee gelden andere regels dan voor ongevallen op het land. Slachtoffers van een ongeval op zee kunnen zich beroepen op een internationaal verdrag (het Verdrag van Athene van 1974) en een Europese verordening uit 2009 over de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers bij ongevallen. 

De vervoerder is aansprakelijk

De eigenaar, charteraar of exploitant van het schip is volgens dat verdrag aansprakelijk bij een scheepsramp en/of bij verlies en beschadiging van bagage. Hij is verplicht een verzekering af te sluiten om die aansprakelijkheid te dekken. 

Afhankelijk van de soort schade (overlijden, lichamelijke letsels, schade aan bagage,…) gelden er verschillende vergoedingsplafonds.

Maar je neemt best je voorzorgen

In de meeste gevallen kan je de aansprakelijkheid van de vervoerder niet inroepen als je bijvoorbeeld een hartaanval krijgt of zelf een ongeval hebt tijdens de reis. Daarvoor dient je eigen reisverzekering. Meer daarover lees je in deze brochure. Je reisverzekering kan je ook bijstaan als je na een ongeluk met het schip naar huis wil. 

Bovendien kan het een ware procedureslag worden ingeval van een scheepsramp. Er zijn immers heel wat partijen mee gemoeid die allemaal (mee) aansprakelijk zouden kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat je zelf goed verzekerd bent. Dat begint met een reisverzekering. Die dekt medische kosten, zorgt indien mogelijk voor een voortzetting van je reis of voor repatriëring, enzovoort: ga dus na welke bescherming je nodig vindt en welke contracten er het best mee overeenstemmen. 

Ook je eventuele hospitalisatieverzekering of persoonlijke ongevallenverzekering kunnen soelaas bieden. Om beroep te doen op je eigen verzekeringen zoals je reisverzekering of je hospitalisatieverzekering, hoef je geen rekening te houden met de aansprakelijkheidskwestie. 

Boek je een cruise en ga je daarvoor een reisverzekering aan? Kijk dan goed na of de dekking geldt op de plaatsen waar je naartoe gaat, zowel op het land als op zee. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.